Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient

Õppelaen

Võta Swedbankist õppelaenu ja keskendu õppimisele

 • Riigi tagatud õppelaen aitab Sul kanda kulusid, mis kaasnevad õppimisega Eestis või välismaal.
 • Intress vaid 5% aastas.
 • Nii lepingu sõlmimine kui ennetähtaegne tagastamine on tasuta.
 • Lepingut saab sõlmida 1. augustist 31. maini.

Krediidi kulukuse määra näide

Õppelaen

Krediidi kulukuse esialgne määr on 5,196% järgmistel näidistingimustel:

 • laenusumma 2500 €;
 • fikseeritud intress 5% aastas;
 • lepingutasu 0 €;
 • tagasimaksete summa 2 572,89 €;
 • krediidi kogukulu 72,89 €;
 • krediidi kogusumma 2 572,89 €.

Määr on arvestatud eeldusel, et laenusumma võetakse kasutusse viivitamata, täies mahus ning tagastatakse ühe aasta jooksul kaheteistkümne võrdse osamaksena võrdsete ajavahemike järel.

Õppelaenu kuumakse

restPeriodIsHigh

Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Sulle pakutavatest tingimustest.

 • 5
 • 0
 • 0

Detailsem tulemus

Tutvuge krediidi kulukuse määra näidetega

Õppelaenu tingimused

Õppelaenulepingut saab sõlmida 1. augustist 31. maini.

Õppelaenu taotlemine eeldab, et:

 • oled Eesti Vabariigi kodanik või Sul on Eesti pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus.
 • Sinu õpingud kestavad õppekava järgi kuus kuud või enam.
 • õpid täis- või osakoormusega
  • Eesti avalik-õiguslikus või erakooliseaduse alusel tegutsevas ülikoolis või rakenduskõrgkoolis või
  • keskhariduse baasil riigi- või munitsipaalkutseõppeasutuses või erakooliseaduse alusel tegutsevas kutseõppeasutuses või
  • välisriigi õppeasutuses, mis on eespool loetletud õppeasutustega samaväärne.
 • Sa ei ole akadeemilisel puhkusel.
 • Sul puuduvad võlgnevused.

Kui Sa ei vasta neile tingimustele, tule pangaesindusse uurima teisi võimalusi oma õpingute rahastamiseks. Muude laenuvõimalustega saad tutvuda siin:

Kodukapitalilaenust lähemalt
Väikelaenust lähemalt

Õppelaenu summa

2021/2022. õppeaastal on õppelaenu maksimaalne määr 1250 eurot laenusaajale, kelle õpingute kestus õppekava järgi on kuus kuni kaheksa kalendrikuud ning 2500 eurot laenusaajale, kelle õpingute kestus õppekava järgi on üheksa või enam kalendrikuud.

Õppelaenu tagamiseks on kaks võimalust:

 1. kahe isiku käendus,
 2. hüpoteek Eestis asuvale kinnisvarale
  • Kinnisvara peab kuuluma õppelaenu taotlejale või tema vanematele.
  • Kinnisvara tagatisega kaasnevad lisakulud (notaritasud, riigilõiv, kinnisvara hindamine).
  • Järgneval aastal lisasummat soovides tuleb kinnisvara uuesti ära hinnata.

Esmataotlejale

Õppelaenulepingut saad sõlmida kõigis Swedbanki esindustes või internetipangas. Kui Sinu õpingute kestus õppekava järgi on kuus kuni kaheksa kuud või Sul pole Swedbanki internetipanka, saad õppelaenulepingu sõlmida üksnes pangaesindustes. Minnes õppelaenu sõlmima esindusse, võid eelnevalt täita õppelaenu taotluse.

Esinduses õppelaenulepingut sõlmides pead esitama järgmised dokumendid:

 • isikut tõendava dokumendi.
 • kui Sa oled alla 18-aastane, siis on vaja Sinu seadusliku esindaja kirjalikku nõusolekut.
 • kui Sa pole Eesti kodanik, siis on vaja välismaalase passi või välisriigi kodaniku passi koos kehtiva Eesti pikaajalise elaniku elamisloaga.

Välisriigis õppimise korral edasta pangaesindusse või digitaalselt allkirjastatuna PDF-vormingus e-posti aadressile oppelaen@swedbank.ee järgmised dokumendid:

 • Välisriigi õppeasutuse tõend. Jälgi, et tõendil oleksid kirjas Sinu andmed:
  • nimi, isikukood või sünniaeg;
  • mis teaduskonnas ja millisel erialal õpid;
  • kas õpid täis- või osakoormusega; õpingute tase (kutseõpe keskkooli baasil, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõpe);
  • õpingute algus ja eeldatav lõpp (nominaalne õppeaeg);
  • ISCED (International Standard Classification of Education) taseme kood.

  Kui tõend ei ole eesti, inglise või vene keeles, siis on pangal õigus nõuda dokumendi tõestatud tõlget.

 • Peale välisriigi õppeasutuse tõendi tuleb esitada ka välisõppeasutuse tõendi esildis. Välisõppeasutuse tõend ja esildis kehtivad vaid ühe õppeaasta ning need tuleb Sul esitada igal õppeaastal uuesti, muuhulgas ka siis, kui Sa õppelaenu ei soovi. Vastasel juhul koostatakse õppelaenu tagasimaksegraafik ning algab tagasimakseperiood.

Kui kõik laenusaamiseks vajalikud tingimused on täidetud (tagatislepingud on sõlmitud, Sinu andmed on kantud õppelaenuõiguslike isikute nimekirja, mille Haridus- ja Teadusministeerium on pangale edastanud jm), kannab pank laenusumma Sinu kontole Swedbankis. Pank alustab ülekannete tegemist 1. oktoobril. Tingimuste täitmist saad kontrollida pärast laenulepingu sõlmimist internetipangas.

Kui Sul ei ole Swedbankis kontot, avame Sulle siin arvelduskonto, millele kanname laenusumma ja millelt võtame maha laenuga seotud maksed.

Lepingu sõlmimine ajavahemikul 21.00–00.00 ei ole tehnilistel põhjustel võimalik.

Õppelaenu teabeleht

Korduvtaotlejale

Kui oled eelmisel aastal õppelaenu võtnud ning märkisid taotluses, et soovid laenusumma automaatset kontole kandmist järgmisel õppeaastal, ei pea Sa sel aastal uut taotlust esitama.

Kui kõik tingimused on täidetud (tagatislepingud on sõlmitud, Sinu andmed on kantud õppelaenuõiguslike isikute nimekirja, mille Haridus- ja Teadusministeerium on pangale edastanud jm), kantakse raha automaatselt Sinu kontole. Pank alustab ülekannete tegemist 15. septembril.

Kui õpid välisriigis või osakoormusega õpetajakoolituses, ei kanna pank õppelaenu summat Sinu kontole automaatselt.

Välisriigis õppijal tuleb õppelaenu saamiseks esitada välisõppeasutuse tõend ja välisõppeasutuse tõendi esildis. Osakoormusega õpetajakoolituses õppija peab võtma tööandjalt tõendi, mis kinnitab tema töökoormust.

Kui õppelaenu automaatne kontole kandmine mingil põhjusel ei õnnestunud, näiteks polnud kõik laenusaamise tingimused täidetud või polnud kool Sinu õppuriks olemist kinnitanud, aga Sa soovid siiski sel õppeaastal laenu võtta, saad õppelaenu kontole kandmist taotleda pangaesinduses või internetipangas alates 1. oktoobrist.

Kui Sa ei soovi sel aastal laenu võtta või tahad muuta laenu tingimusi (summat, laenu saamise kuupäeva), võid kuni 14. septembrini esitada pangaesinduses taotluse või saata internetipangast pangateate laenust loobumise või laenutingimuste muutmise kohta.

Õppelaenu ei saa taotleda juba möödunud õppeaasta kohta.

Õppelaenu käendaja peab olema Eesti Vabariigi kodanik või Eesti Vabariigis alalise elamisõiguse või pikaajalise elaniku elamisloa alusel viibiv täisealine ja teovõimeline isik, kelle viimase kuue kuu regulaarne ja tõendatav netosissetulek on võrdne vähemalt Eestis kehtiva miinimum-netopalgaga.

Käendaja saab esitada käendustaotluse ja sõlmida õppelaenu käenduslepingu kõigis Swedbanki esindustes või internetipangas.

Kui käendaja esitab käendustaotluse ja sõlmib õppelaenu käenduslepingu esinduses, peab tal olema kaasas isikut tõendav dokument.

Käendaja saab sõlmida käenduslepingu ka ilma õppurita, kui talle on teada õppuri õppelaenulepingu number ja isikukood.

Kui käendaja sissetulek ei laeku Swedbanki, tuleb enne käenduslepingu sõlmimist esitada teise panga digitaalselt kinnitatud viimase 6 kuu konto väljavõte. Selle saad esitada e-posti aadressile oppelaen@swedbank.ee või pangaesindusse, kus sõlmitakse käendusleping.

Palgatõend ei ole sissetulekut tõendav dokument.

Kui Sul ei ole käendajaid ning pakud laenu tagatiseks kinnisvara, seatakse sellele varale hüpoteek Swedbanki kasuks. Hüpoteegi ligikaudse suuruse saad teada, kui korrutad soovitud laenusumma 1,3-ga.

Õppelaenu tagasimaksmine

Vaata lähemalt, kuidas käib õppelaenu põhiosa ja intressi maksmine ning millisel juhul saad maksepuhkust.

 • Intressi hakatakse arvestama kohe pärast laenusumma ülekandmist. Õppelaenu intressimäär on 5% laenujäägilt aastas ning see määr on fikseeritud kogu laenuperioodiks. Intressi maksmine toimub Sinu õppelaenulepingus sätestatud tähtaegadel. Pank võtab intressi Sinu kontolt automaatselt maha.
 • Pärast õpingute lõpetamist toimub õppelaenu põhiosa ja intressi tasumine panga koostatud graafiku alusel. Graafiku koostame 45 päeva jooksul pärast seda, kui õppeasutus või Sina ise teatad pangale, et oled õpingud lõpetanud või katkestanud. Graafiku saadame Sulle aadressile, mille oled meile andnud. Kontrolli internetipangast, kas Sinu kontaktaadress on õige.
 • Õppelaenu põhiosa tagasimaksmist alustad hiljemalt 12 kuud pärast seda, kui oled õppeasutuse lõpetanud või sellest muul põhjusel lahkunud. Sa ei pea alustama põhiosa tagasimakseid, kui asud 12 kuu jooksul uuesti õppima. Palun anna oma õpingute jätkamisest meile teada pangateate kaudu, saada digitaalselt allkirjastatud avaldus meilile oppelaen@swedbank.ee või esita avaldus esinduses.
 • Laenu tagasimaksmiseks on Sul aega kaks korda nii palju, kui pikk on olnud Sinu õpiaeg õppekava järgi, kuid mitte üle 20 aasta. Kalkulaatori abil saad välja arvutada laenu põhiosa makse ja intressi.

  Õppelaenu kalkulaator
 • Kui Sinu õpingud jäävad mingil põhjusel pooleli, tuleb Sul laen tagasi maksta pooleteisekordse õppeasutuses õpitud aja vältel, kuid mitte lühema kui 6-kuulise perioodi jooksul ja mitte pikema perioodi kui õppekava pooleteisekordse nominaalkestuse jooksul.
 • Kui soovid graafikut muuta (lühendada laenuperioodi, muuta maksekuupäeva või -sagedust vms), saada selle kohta pangateade või esita avaldus esinduses. Graafiku muutmisel pead maksma teenustasu kehtiva hinnakirja järgi.

  Õppelaenu hinnakiri

Ennetähtaegne tagastamine

 • Kui soovid õppelaenu summat tagastada enne laenutähtaja lõppu, pead selleks esitama avalduse esinduses või internetipangas kaks päeva enne tagastamist. Avalduse alusel võtab pank tagastatava summa kokkulepitud päeval maha Sinu kontolt, mis on õppelaenu lepinguga seotud.
 • Võimalus laen enne tähtaega tasuta tagasi maksta.

Õppelaenu ennetähtaegse tagastamise taotlus internetipangas.

Maksepuhkus ja riigi soodustused

 • Õppelaenu põhiosa tagasimaksmise saad peatada kuni oma lapse kolmeaastaseks saamiseni (tingimusel, et lapse teine vanem ei ole samal alusel juba õppelaenu maksepuhkust saanud), samuti ajateenistuses viibimise ja residentuuris õppimise ajaks.
 • Maksepuhkuse ajal maksab Sinu eest intressi riik. Selle soodustuse kasutamiseks esita pangale taotlus koos soodustuse saamise õigust tõendava dokumendiga: lapse sünnitõend, väeosa tõend. Soodustus hakkab kehtima samal päeval, kui taotluse panka esitad.
 • Kui laenusaajal puudub töövõime, laenusaaja hooldab pidevalt sügava või raske puudega last või kui laenusaaja sureb, tasub riik õppelaenu täies ulatuses. Kui õppelaen on saadud pärast töövõimetuks tunnistamist või laenusaaja lapsel sügava või raske puude tuvastamist, siis riik laenusummat ei tasu. Võta pangaga ühendust ja uuri, mis dokumendid tuleb tekkinud olukorras esitada.

Kuidas vormistada maksepuhkus või riigi soodustus?

Õppelaenu põhiosa tagasimaksmine on võimalik peatada kuni oma lapse kolmeaastaseks saamiseni, ajateenistuses viibimise korral ja residentuuris õppimise ajaks.

Maksepuhkuse ja/või riigi soodustuse saamiseks on vajalik pangale esitada järgmised dokumendid:

 • Vabas vormis avaldus
 • Maksepuhkuse või soodustuse saamise aluseks olev dokument (nt lapse sünnitõend/sünnitunnistus, väeosa tõend jms)

Laenusaaja hooldab pidevalt raske või sügava puudega last:

 • Taotlus õppelaenu kustutamiseks (PDF)
 • Nõusolek õppelaenu andmete edastamiseks Sotsiaalkindlustusametile (PDF)

Kui laenusaajal puudub töövõime:

 • Taotlus õppelaenu kustutamiseks (PDF)
 • Nõusolek õppelaenu andmete edastamiseks Sotsiaalkindlustusametile (PDF)

Laenusaaja surma korral:

 • Vabas vormis avaldus
 • Laenusaaja surmatõend/surmatunnistus

Kõiki dokumente on võimalik pangale esitada ka elektrooniliselt e-posti aadressile oppelaen@swedbank.ee, kuid sel juhul peavad need olema digitaalselt allkirjastatud. Küsimuste korral võta pangaga ühendust telefonil 6 310 310 või e-posti aadressil info@swedbank.ee.

Õppelaenu ülekandmine Swedbanki

Sul võib olla kehtiv õppelaenu leping ainult ühe pangaga. Kui soovid oma õppelaenu teisest pangast Swedbanki üle tuua, uuri lähemalt, kuidas see käib.

 • Esita meie esindusse õppelaenu ületoomise taotlus. documentÕppelaenu ületoomise taotlus
 • Pangatöötaja teatab Sulle õppelaenu ületoomise otsusest ning lepib Sinuga kokku õppelaenu lepingu ja tagatislepingute sõlmimise üksikasjad.
 • Pärast seda, kui oled sõlminud Swedbankis uue õppelaenu lepingu, tuleb Sul maksta senisele pangale laenulepingu lõpetamise tasu ja uue õppelaenulepingu sõlmimiseni arvestatud intressid. Täpse summa saad teada senisest pangast.
 • Seejärel maksab Swedbank Sinu õppelaenu põhiosa jäägi Sinu kontole Swedbankis ning see summa kantakse kohe edasi senisele õppelaenu andjale laenu tagasimaksmiseks.
 • Edaspidi on Sul õppelaenu asjus vaja suhelda ainult Swedbankiga.

Õppelaenu ennetähtaegne tagastamine on tasuta.

Kuna tegemist on riikliku õppelaenuga, mille tingimusi ei määra pank, siis ei saa me paraku maksepuhkust pakkuda. Makseraskuste korral täidavad võetud laenukohustust käendajad.

Välisriigi õppeasutuse tõend, kus on kirjas järgnev:

 • nimi, isikukood või sünniaeg;
 • mis teaduskonnas ja millisel erialal õpitakse;
 • kas õpitakse täis- või osakoormusega; õpingute tase (kutseõpe keskkooli baasil, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõpe);
 • õpingute algus ja eeldatav lõpp (nominaalne õppeaeg);
 • ISCED (International Standard Classification of Education) taseme kood.

Kui tõend ei ole eesti, inglise või vene keeles, on pangal õigus küsida dokumendi kinnitatud tõlget.

Peale välisriigi õppeasutuse tõendi tuleb esitada ka välisõppeasutuse tõendi esildis. Välisõppeasutuse tõend ja esildis kehtivad vaid ühe õppeaasta ehk need tuleb esitada igal õppeaastal uuesti, muuhulgas ka siis, kui uut õppelaenu ei soovita. Vastasel juhul koostatakse õppelaenu tagasimaksegraafik ja algab tagasimakseperiood. Esildisel tuleb täita kõik etteantud kohad.

Sul on õigus saada õppelaenu, kui:

 • õpid täis- või osakoormusega Eesti ülikoolis, rakenduskõrgkoolis või kutseõppeasutuses,
 • samaväärses õppeasutuses ja õppevormis välismaal.

Pangakaart tudengitele, millega saab tõendada tudengistaatust ja kasutada tuhandeid sooduspakkumisi.

6 küsimust, mis tekivad enne õppelaenu võtmist.

Krediitkaart pakub tuge reisimisel ja ootamatutes olukordades.

Pensioni II sammas on kohustuslik. Vali fond ise, ära lase endale fondi loosiga määrata!

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud!

Kui Sul on küsimusi või ettepanekuid, saada need meile pangateatega. Sinu arvamus on meile tähtis!

Turvaliseks lahkumiseks sulge kõik brauseri aknad!

Parimate soovidega
Swedbank