Liigu lehe põhisisu juurde
EraklientÄriklient
Tule meie kliendiks

Õppelaen

Võta Swedbankist õppelaenu ja keskendu õppimisele

 • Riigi tagatud õppelaen aitab Sul kanda kulusid, mis kaasnevad õppimisega Eestis või välismaal.
 • Intress vaid 1,99% + 6 kuu euribor.
 • Nii lepingu sõlmimine kui ennetähtaegne tagastamine on tasuta.
 • Too oma õppelaen Swedbanki. See on lihtne. Loen lähemalt

Õppelaen 2023/24. õppeaastaks

Õppelaenu taotlemine selleks õppeaastaks on lõppenud. Head suvepuhkust!

Krediidi kulukuse määra näide

Õppelaen

Krediidi kulukuse esialgne määr on 5,21% järgmistel näidistingimustel:

 • laenusumma 3000 €;
 • intress 1,99% aastas + 6 kuu euribor (3,311%);
 • lepingutasu 0 €;
 • tagasimaksete summa 3083,82 €;
 • krediidi kogukulu 83,82 €;
 • krediidi kogusumma 3083,82 €.

Määr on arvestatud eeldusel, et laenusumma võetakse kasutusse viivitamata ja täies mahus, intressi suurus laenusaajale on kokku 5% ning laenusumma tagastatakse ühe aasta jooksul 12 võrdse osamaksena võrdsete ajavahemike järel.

Õppelaenu kuumakse

restPeriodIsHigh

Arvutus on ligikaudne ja võib erineda Sulle pakutavatest tingimustest.

 • 0
 • 0

Detailsem tulemus

Tutvu krediidi kulukuse määra näidetega

Õppelaenu summa

2023/24. õppeaastal on õppelaenu võimalik võtta maksimaalselt 3000 €. Kui Sinu õpingud kestavad alla 9 kuu, saad õppelaenu võtta kuni 1500 €.

Õppelaenu tingimused

Õppelaenulepingut (sh tagatisvaralepingut) on võimalik sõlmida 01.08.2023 kuni 01.06.2024.

Õppelaenu saad taotleda eeldusel, et

 • oled Eesti Vabariigi kodanik või Sul on Eesti pikaajalise elaniku elamisluba või alaline elamisõigus;
 • Su õpingud kestavad õppekava järgi vähemalt 6 kuud;
 • õpid täis- või osakoormusega
  • Eesti avalik-õiguslikus või erakooliseaduse alusel tegutsevas ülikoolis või rakenduskõrgkoolis või
  • keskhariduse baasil riigi- või munitsipaalkutseõppeasutuses või erakooliseaduse alusel tegutsevas kutseõppeasutuses või
  • välisriigi õppeasutuses, mis on eespool loetletud õppeasutustega samaväärne.
 • Sa ei ole akadeemilisel puhkusel;
 • Sul puuduvad võlgnevused.

Õppelaenulepingu saad sõlmida internetipangas. Kui Sul ei ole kontot, siis saad selle avada siin.

Juhul kui kõik laenu saamise tingimused on täidetud, kanname õppelaenu Sinu kontole Swedbankis alates 15.09.2023.

Välisriigis õppimise korral edasta aadressile oppelaen@swedbank.ee kaks PDF-vormingus digitaalselt allkirjastatud dokumenti:

 • välisriigi õppeasutuse tõend, kus on kirjas Sinu andmed:
  • nimi, isikukood või sünniaeg;
  • mis teaduskonnas ja millisel erialal õpid;
  • kas õpid täis- või osakoormusega;
  • missugune on õpingute tase (kutseõpe keskkooli baasil, bakalaureuse-, magistri- või doktoriõpe);
  • õpingute algus ja eeldatav lõpp (nominaalne õppeaeg);
  • ISCED (International Standard Classification of Education) taseme kood.

Kui tõend ei ole eesti, inglise või vene keeles, siis on pangal õigus nõuda dokumendi tõestatud tõlget.

 • välisõppeasutuse tõendi esildis. Välisõppeasutuse tõend ja esildis kehtivad ühe õppeaasta ning need tuleb Sul igal õppeaastal uuesti esitada. Vastasel juhul koostatakse õppelaenu tagasimaksegraafik ja algab tagasimaksmine.

Õppelaenulepingut ei ole tehnilistel põhjustel võimalik sõlmida kella 22.00–00.00.

Õppelaenu teabeleht

Sul saab olla kehtiv õppelaenuleping ainult ühe pangaga.

Kuidas tuua oma õppelaen teisest pangast Swedbanki:

 • kui Sul Swedbankis kontot ei ole, ava see digitaalselt siin;
 • täida õppelaenutaotlus internetipangas ja märgi, et soovid oma laenu meile üle tuua;
 • selleks, et saaksime Sinu praeguse pangaga ühendust võtta ja õppelaenu andmeid täpsustada, laadi nõusolek alla siit, allkirjasta see digitaalselt ning saada aadressile oppelaen@swedbank.ee;
 • võtame Sinuga vajaduse korral andmete täpsustamiseks ühendust.

Õppelaenu tagamiseks on kaks võimalust:

 1. vähemalt ühe inimese käendus;
 2. Eestis asuvale kinnisvarale seatud hüpoteek:
  • kinnisvara peab kuuluma õppelaenu taotlejale või tema vanematele;
  • kinnisvara tagatisega kaasnevad lisakulud: notaritasud, riigilõiv, kinnisvara hindamine, kindlustamine;
  • järgmisel aastal uut õppelaenu soovides tuleb kinnisvara uuesti ära hinnata.

Käendaja

Õppelaenu käendajaks sobib inimene, kes on Eesti Vabariigi kodanik või Eesti Vabariigis alalise elamisõiguse või pikaajalise elaniku elamisloa alusel viibiv täisealine ja teovõimeline inimene ning kelle regulaarne tõendatav sissetulek on viimased 6 kuud vähemalt Eestis kehtiva miinimumpalga suurune.

Käendaja saab käendustaotluse esitada ja õppelaenu käenduslepingu sõlmida kõigis Swedbanki esindustes või internetipangas. Käendaja võib käenduslepingu sõlmida ka kontoris õppuri juuresolekuta, selleks on vaja teada õppuri õppelaenulepingu numbrit ja isikukoodi.

Kui käendaja sissetulek ei laeku Swedbanki, tuleb tal enne käenduslepingu sõlmimist esitada teise panga digitaalselt kinnitatud viimase 6 kuu konto väljavõte. Selle saab saata aadressile oppelaen@swedbank.ee või esitada pangaesinduses, kus sõlmitakse käendusleping.

Kinnisvara tagatis

Kui pakud õppelaenu tagatiseks kinnisvara, seatakse sellele varale hüpoteek Swedbanki kasuks. Hüpoteegi ligikaudse suuruse saad teada, kui korrutad soovitud laenusumma 1,3-ga.

Õppelaenu tagasimaksmine

Loe lähemalt, kuidas käib õppelaenu põhiosa ja intressi maksmine ning millisel juhul saad maksepuhkust.

 • Intressi hakatakse arvestama kohe pärast laenusumma ülekandmist ning arvestamine lõpeb laenusumma täieliku tagasimaksmise päeval. Pank võtab intressi Su kontolt automaatselt maha Sinu õppelaenulepingus märgitud tähtaegadel. Intressi arvestatakse laenujäägilt.
 • Pärast õpingute lõpetamist hakkad õppelaenu põhiosa ja intressi tasuma panga koostatud graafiku alusel. Graafiku koostame ja teeme internetipangas kättesaadavaks 45 päeva jooksul pärast õppeasutuse lõpetamist või õpingute katkestamist. Tagasimakse päev on kuu 1. kuupäev.
 • Õppelaenu põhiosa tagasimaksmist alustad hiljemalt 12 kuud pärast seda, kui oled õppeasutuse lõpetanud või sellest muul põhjusel lahkunud. Taotluse alusel võime pikendada tagasimakse perioodi algust kuni 18 kuuni. Sa ei pea alustama põhiosa tagasimakseid, kui asud 12 kuu jooksul uuesti õppima. Palun anna oma õpingute jätkamisest meile teada pangateatega või saada digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressile oppelaen@swedbank.ee.
 • Laenu tagasimaksmiseks on Sul aega kaks korda nii palju, kui pikk on olnud Sinu õpiaeg õppekava järgi, kuid mitte üle 20 aasta. Kalkulaatori abil saad välja arvutada laenu põhiosa makse ja intressi.

Õppelaenu kalkulaator

 • Kui Sinu õpingud jäävad mingil põhjusel pooleli, tuleb Sul laen tagasi maksta pooleteisekordse õppeasutuses õpitud aja vältel, kuid mitte lühema kui 6-kuulise perioodi jooksul ning mitte pikema perioodi kui õppekava pooleteisekordse nominaalkestuse jooksul.
 • Kui soovid graafikut muuta (näiteks lühendada laenuperioodi), saada selle kohta pangateade või digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressile oppelaen@swedbank.ee. Graafiku muutmisega võib kaasneda teenustasu.

Õppelaenu hinnakiri

Ennetähtaegne tagastamine

Sul on võimalik laen enne tähtaega tasuta tagasi maksta. Selleks saada selle kohta pangateade või digitaalselt allkirjastatud avaldus aadressile oppelaen@swedbank.ee.

Maksepuhkus ja riigi soodustused

Õppelaenu põhiosa tagasimaksmise saad peatada kuni oma lapse 3-aastaseks saamiseni (juhul kui lapse teine vanem ei ole samal alusel juba õppelaenu maksepuhkust saanud), samuti ajateenistuses viibimise ja residentuuris õppimise ajaks.

Maksepuhkuse ajal maksab Sinu eest intressi riik. Soodustuse kasutamiseks esita pangale taotlus koos soodustuse saamise õigust tõendava dokumendi ehk lapse sünnitõendi või väeosa tõendiga. Soodustus hakkab kehtima samal päeval, kui taotluse panka esitad.

Kui laenusaajal puudub töövõime, kui laenusaaja hooldab pidevalt raske või sügava puudega last või kui laenusaaja sureb, tasub riik õppelaenu täies ulatuses. Juhul kui õppelaen on saadud pärast laenusaaja töövõimetuks tunnistamist või laenusaaja lapsel raske või sügava puude tuvastamist, siis riik laenusummat ei tasu.

Kuidas vormistada maksepuhkus või riigi soodustus?

Õppelaenu põhiosa tagasimaksmine on võimalik peatada kuni oma lapse 3-aastaseks saamiseni, ajateenistuses viibimise korral ja residentuuris õppimise ajaks.

Maksepuhkuse ja/või riigi soodustuse saamiseks tuleb pangale esitada

 • vabas vormis avaldus;
 • maksepuhkuse või soodustuse saamise aluseks olev dokument (nt lapse sünnitõend/sünnitunnistus, väeosa tõend jms).

Kui laenusaaja hooldab pidevalt raske või sügava puudega last:

 • õppelaenu kustutamise taotlus (PDF);
 • nõusolek õppelaenu andmete edastamiseks Sotsiaalkindlustusametile (PDF).

Kui laenusaajal puudub töövõime:

 • õppelaenu kustutamise taotlus (PDF);
 • nõusolek õppelaenu andmete edastamiseks Sotsiaalkindlustusametile (PDF).

Kui laenusaaja sureb:

 • vabas vormis avaldus;
 • laenusaaja surmatõend/surmatunnistus.

Dokumendid saab esitada digitaalselt allkirjastatuna aadressile oppelaen@swedbank.ee.

Pangakaart tudengitele, millega saab tõendada tudengistaatust ja kasutada tuhandeid sooduspakkumisi.

Laen, mis aitab Sinu plaanid ellu viia.

Krediitkaart pakub tuge reisimisel ja ootamatutes olukordades.

Pensioni II sammas on kohustuslik. Vali fond ise, ära lase endale fondi loosiga määrata!

Swedbank logo

Internet Exploreriga ei saa internetipanka avada.

Palun kasuta Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i.

Alates 23. märtsist ei ole võimalik Internet Exploreri veebibrauseri kaudu Swedbanki internetipanka avada.

Internet Exploreri kaudu ei saa teha ega kinnitada Swedbanki makseid ka teistel veebilehtedel.

Soovitame kasutada Internet Exploreri asemel Google Chrome’i, Mozilla Firefoxi või Microsoft Edge’i uusimat versiooni. Nende seadistamise juhendid leiad siit.

С 23.03.2021 Интернет-банк Swedbank недоступен в браузере Internet Explorer.

С помощью Internet Explorer невозможно авторизоваться или осуществлять платежи через Swedbank на сторонних веб-страницах.

Вместо браузера Internet Explorer мы рекомендуем использовать браузеры Google Chrome, Mozilla Firefox или Microsoft Edge. Инструкции по установке упомянутых браузеров можно найти здесь.

From 23.03.2021 Swedbank Internet Bank and Banklink is no longer available using Internet Explorer browser.

It is not possible to authorize or make payments from Swedbank on other web pages using Internet Explorer.

Instead, we suggest using Google Chrome, Mozilla Firefox or the newest version of Microsoft Edge. To find out how to install the suggested browsers, please click here.

Klienditugi - Инфо и помощь - Customer service: +372 6 310 310

Swedbank
 • Teie operatsioonsüsteem ja veebilehitseja ei ole kaasaegne ega toetatud Swedbank internetipanga poolt. Palun uuendage oma operatsioonsüsteem ja veebilehitseja või pöörduge vastava IT tehnilise spetsialisti poole.
 • The operating system of your device & your browser are too outdated to be supported by Swedbank Internet Bank. Please, update the operating system & browser or turn to IT specialist for technical help.
 • Ваш браузер или операционная система недостаточно современны для использования в интернет банке Swedbank. Пожалуйста обновите операционную систему и браузер или обратитесь за технической помощью к ИТ специалисту.

Oled internetipangast välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulge brauseri aken. Kui soovid jätkata, logi palun uuesti sisse.