Kodulaen ja kodukapitalilaen

Milline laen valida?

 

Kodulaen

Kodukapitalilaen

Eesmärk Kodu ostmine või
ehitamine
Kinnisvara ostmine või ehitamine;
Sisustamine;
Remontimine;
Õppe- ja ravikulude eest tasumine;
Muud suuremad väljaminekud
Intressimäär intressimarginaal + fikseerimata baasintress intressimarginaal + fikseerimata baasintress
Laenuperiood Kuni 30 aastat Kuni 20 aastat
Laenusumma Alates 10 000 eurot Alates 10 000 eurot
Omafinantseering Lisatagatisega 0%,
ilma lisatagatiseta vähemalt 10%
Ei ole vajalik – laen kuni 85%
ulatuses tagatise turuväärtusest
Tagatis Tagatis on vajalik Tagatis on vajalik
Netosissetulek Vähemalt 600 € kuus
(koos kaastaotlejaga
kokku vähemalt 800 € kuus)
Vähemalt 600 € kuus
(koos kaastaotlejaga
kokku vähemalt 800 € kuus)
Kindlustus Kohustuslik Kohustuslik
  Täidan taotluse

Taotlus kaastaotlejale või käendajale
Täidan taotluse

Taotlus kaastaotlejale või käendajale
 • Võimalus ajada kõik laenuga seotud asjad korda ühes kohas

  Internetipangas saate alati suurepärase ülevaate kõikidest sõlmitud lepingutest ja muudest rahaasjadest. Kliendihaldurid on valmis nõustama eri pangateemadel.

 • Terviklik varakindlustus

  Swedbanki kodukindlustus on terviklahendus, mis pakub Teie kodule kindlustuskaitset vundamendist korstnani. Kui võtate ehitiskindlustusele juurde ka koduse vara kindlustuse, saate kodukindlustuse 10% soodsamalt.

 • Soodne elukindlustus

  Teie kindlustussummast, tervislikust seisundist ja tervisekäitumisest olenevalt võib laenukindlustus olla Teie jaoks tavahinnast kuni 25% soodsam.

 • Kasulikud preemiapunktid

  Kui kasutate Swedbanki teenuseid, teenite kasulikke preemiapunkte, mille eest saate tellida soodsaid või tasuta pangateenuseid, mitmesuguseid kingitusi või teha annetusi.

Sammud kinnisvara tagatisel laenu võtmiseks

 1. Esitage pangale laenutaotlus või oma soov telefoni teel, e-kirjana või internetipangas.
 2. Laenuhaldur uurib Teie laenuvõimalusi.
 3. Laenukonsultatsioon pangakontoris, e-kirja või telefoni teel.
 4. Laenutaotluse juurde dokumentide esitamine e-kirja teel või pangakontoris. Ostetava kinnisvara hindamistasu. Kinnisvara hindajad, keda Swedbank aktsepteerib.
 5. Anname Teile laenuotsusest teada telefoni või e-kirja teel.
 6. Lepime kokku laenulepingu allkirjastamise ja notariaja.
 7. Allkirjastame laenulepingu pangakontoris või ID-kaardiga internetipangas, e-posti teel või DigiDoci portaalis.
 8. Sõlmime notari juures ostu-müügi ja hüpoteegi seadmise lepingu. Notaritasu ja riigilõiv
 9. Kanname laenusumma Teie kontole. Laenulepingu sõlmimise tasu
 10. Õnnitleme, saate oma unistused ellu viia! Laenu tagasimaksmise ajal näete kogu laenuinfot, kui logite sisse internetipanka. Graafikujärgne laenumakse ja varakindlustus
 11. Kui soovite teha laenutähtaja jooksul muudatusi, tuleb sõlmida laenulepingu lisa. Palun esitage muudatuse avaldus pangateatena. Hinnakirjajärgne laenulepingu lisa tasu.

Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid

Pangal on õigus saada laenusaajalt krediidivõimelisuse hindamiseks vajalikke dokumente ning teavet ja küsida täiendavaid selgitusi laenusaaja krediidivõimelisuse, tagatise ja krediidi sihtotstarbelise kasutamise kohta.

Küsime Teie krediidivõimelisuse hindamiseks:

 • regulaarne sissetulek ja selle suurus;
 • täiendava sissetuleku allikas ja suurus;
 • varaline seisund;
 • varalised kohustused (laenud, käendused, elatis vm).

Lisaks on vajalikud tagatisvaraga seotud dokumendid:

 • eksperthinnang tagatisvara turuväärtuse kohta;
 • ehituskalkulatsioon ja -projekt.

Laenulepingut saab poolte kokkuleppel muuta.

Laenulepingu muudatuse taotlus

Lepingu muutmisega kaasneb kehtiva hinnakirja järgi lepingu tingimuste muutmise tasu.


Korduma kippuvad küsimused

Mis muudatusi on võimalik laenulepingus teha?

Laenulepingut on võimalik muuta poolte kokkuleppel laenulepingu lisaga. Ühe lisaga on võimalik ühe laenulepingu piires teha ka mitu muudatust. Sellisel juhul on ka lepingu tingimuste muutmise tasu soodsam. Kui soovite lepingut muuta, palun esitage meile selle kohta avaldus.

Kas laenusumma ennetähtaegse tagastamise korral on vaja lepingut muuta?

Kui tagastate kogu laenusumma ennetähtaegselt (olenemata sellest, kas olete vara müünud või mitte), ei ole lepingut üldjuhul vaja muuta. Lepingu muudatus võib kaasneda siis, kui tagatiseks olev vara on seotud ka mõne teise laenulepinguga.

Kui tagastate osa laenusummast, sõltub asjaajamine sellest, kas soovite lisaks muuta ka laenuperioodi või vabastada ühe tagatise.

Laenusumma osaline tagasimaksmine ilma muude muudatusteta toimub laenulepingu lisata, sellest on vaja ainult panka teavitada. Arvestada tuleb siiski laenulepingus kokku lepitud ennetähtaegse tagastamise tasuga.

Kas kodu vahetades tuleb samuti lepingut muuta?

Kodu vahetuse korral esitage meile uue vara ostuks uus laenutaotlus. Senine leping lõpeb siis, kui müüte olemasoleva kodu. Muud võimalikud lahendused arutage laenukonsultandiga läbi.

Mida teha, kui tekivad makseraskused?

Kui satute makseraskustesse, võtke viivitamatult ühendust oma laenukonsultandiga või helistage klienditoe telefonil 6 310 310. Parima lahenduse leiame siis, kui arutame koos läbi kõik ootused, soovid ja võimalused.

Enne laenu võtmist tutvuge alati hoolikalt eraisikutega sõlmitavate laenulepingute lepingueelse täiendava teabega.

Maksimaalne laenusumma

Kodulaenu ja kodukapitalilaenu summa võib olla kõige rohkem 90% tagatisvara väärtusest. Maksimaalne laenusumma oleneb ka Teie sissetulekust ja varasemast maksekäitumisest. Kõik laenu- ja liisingumaksed kokku võivad olenevalt sissetuleku suurusest moodustada 50% Teie regulaarsest ja tõestatud sissetulekust.

Tagatis

Laenusumma tagatiseks sobib Eestis asuv laenusaajale kuuluv elukondlik kinnisvara. Kodulaenu puhul on selleks harilikult ostetav korter või maja.

Täiendav tagatis: KredExi käendus

Üldised põhimõtted

KredExi käendus on täiendav tagatis kinnisvaraga tagatud eluasemelaenule ning see annab laenusaajale võimaluse kasutada väiksemat omafinantseeringut. KredExi käenduse tagatisena kasutamise vajalikkus lepitakse kokku panga ja laenusaaja vahel. KredExi käendus ei ole rahaline toetus.

Laenusaaja(te)l võib olla ainult üks KredExi käendusega laen.

Pangal on õigus nõuda KredExilt käenduskohustuse täitmist juhul, kui laenuleping on panga poolt üles öeldud ja laenulepingu tagatiseks oleva kinnisvara müügist saadud rahalistest vahenditest ei piisa laenulepingust tuleneva laenu põhiosa võlgnevuse kustutamiseks (KredEx tagab vaid laenu põhiosa makseid).

Kui KredEx hüvitab pangale laenusaaja poolt tasumata laenu põhiosa maksed, siis loovutab pank KredExi poolt tasutud summa ulatuses nõuded laenusaaja vastu KredExile. Eeltoodu tulemusel saab KredEx pangale tasutud summa ulatuses laenusaaja uueks võlausaldajaks ja tal on õigus nõuda tema poolt pangale makstud summade hüvitamist laenusaajalt. Samuti on KredExil õigus laenusaajalt nõuda ka nende kulude hüvitamist, mis tal tekivad seoses käenduslepingu alusel tasutud summade sissenõudmisega laenusaajalt.

Sihtgrupid

KredExi käenduse kasutamise võimalus on alljärgnevalt loetletud sihtgruppi kuuluval isikul. Kui laenusaajaid on mitu, peab sihtgruppi kuuluma vähemalt üks laenusaaja.

Tagasimaksegraafik

Laenu võttes saate ise valida sobiva laenugraafiku.

Levinuimad graafikutüübid

 • Fikseeritud põhiosaga graafik: laenutähtaja alguses on kuumaksed suuremate intressimaksete tõttu suuremad, tähtaja lõpu poole aga intressimaksed kahanevad, mistõttu väheneb ka kuumakse suurus.

 • Annuiteetgraafik: laenumakse on kogu laenutähtaja jooksul ühesuurune, olenedes intressimäära muutumisest. Ujuva intressimääraga, kuid fikseeritud kuumaksega annuiteetgraafiku puhul pikeneb või lüheneb laenutähtaeg seda mööda, kuidas muutub Euribor

Laenukulud

Laenulepingu sõlmimisega kaasneb lisakulutusi: laenusummalt tuleb tasuda intressi, lepingu sõlmimisel tasutakse lepingutasu, lisanduvad tagatisvara hindamise tasu, pandi seadmise tasud, kindlustuskulud jne. Kõik laenulepinguga seotud kulud tasub laenusaaja.

Intress

Võetud laen tuleb tagasi maksta koos intressiga. Kui palju tuleb intressi maksta, oleneb lepingusse märgitud intressimäärast. See omakorda oleneb baasintressimäärast ning intressimarginaalist:

intressimäär = baasintressimäär + intressimarginaal

Baasintressimäär

 • 6 kuu Euribor (Euro Interbank Offered Rate – üleeuroopaline pankadevaheline intressimäär). Euriboriga seotud intressimäär muutub (suureneb või väheneb) iga 6 kuu järel.
 • Euribori negatiivne väärtus loetakse lepingus võrdseks nulliga.

Intressimarginaali arvutame igale kliendile individuaalselt ning see oleneb kliendi maksevõimest, varasemast maksekäitumisest, tagatisest jm.

NB! Enne laenu võtmiseks lõpliku otsuse tegemist peab laenusaaja hoolikalt kaaluma kõiki laenuga seotud asjaolusid ja talle edastatud informatsiooni ning vajadusel küsima selgitusi ja täiendavat infot pangatöötajalt.

Täiendav teave seoses KredExi käendusega.