Internetipank

Ärikliendi internetipangas saate oma ettevõtte rahaasju korraldada mistahes ajal ja kohas

 • Kiire ja mugav suhtlus pangaga
 • Pangatoimingud ja ülevaated esindust külastamata
 • Lepingute sõlmimine
 • Personaalsed pakkumised

Leping ja kasutajate õigused

Interneti-, telefoni- ja mobiilipanga kasutamiseks on vajalik leping, mille saate sõlmida meie esindustes ettevõttele esimest arvelduskontot avama tulles. Lepingut saab muuta internetipangas administraatori õigust omav kasutaja.
Kasutajatele määratakse õigused vastavalt ettevõtte vajadustele.

Kasutajapõhised õigused

Õigus

Info ja maksed

Kõik teenused

Info

Maksete ettevalmistamine

Maksekorralduste teostamine *
Valuuta konverteerimine
Makselepingute sõlmimine (püsikorraldus, e-arve püsimakse)
Väärtpaberitehingute tegemine
Kontojäägi ja väljavõtete vaatamine
Tootelepingutega seotud info vaatamine
Maksekorralduste ettevalmistamine ja muutmine
Määratud makse lisamine ja muutmine

* Maksekorralduste teostamisel on võimalik kasutada topeltaktsepteerimise tingimust, mis tähendab, et maksekorraldus edastatakse panka alles pärast seda, kui teine vastava õigusega kasutaja on selle interneti- või mobiilipangas aktsepteerinud (nt makse maksmisele suunanud või allkirjastanud). Topeltaktsepteerimise tingimust on võimalik ka määrata alates ettevõtte poolt soovitud summast.

Kontopõhised kasutajaõigused

Administraatori õigus
Soovitame!

 • lisada juurde uusi kasutajaid;
 • muuta kasutajale määratud tehingute päeva- ja kuulimiite;
 • lisada ja eemaldada kasutaja internetipanga kaudu hallatavaid arveldus-, hoiuse-, laenu- ja väärtpaberikontosid;
 • muuta või peatada kontode kasutajaõigusi, eemaldada kasutajaid lepingust;
 • muuta mobiilipanga kasutajaõigusi;
 • lisada või eemaldada kogu ettevõttele või konkreetse(te)le kasutaja(te)le internetipanga kasutamisel riigi ja/või IP-aadressi põhiseid piiranguid;
 • tellida või lõpetada kiirteateid.
 • Muudatuste tegemiseks peab administraator olema internetipanka sisse loginud ID-kaardi, mobiil-ID või Digi-ID-ga. Muudatused jõustuvad kohe pärast nende allkirjastamist.

Administraator koos teise kasutajaga

 • Samad õigused ja tingimused nagu administraatoril, kuid muudatused peavad olema alati allkirjastatud kahe vastavat õigust omava kasutaja poolt.
 • Muudatused jõustuvad, kui kaks vastava õigusega kasutajat on need allkirjastanud.

Ettevalmistaja õigusega administraator

 • Õigus internetipanga lepingu muudatusi ette valmistada ja salvestada.

Info õigusega administraator

 • Õigus näha internetipanga lepingut, sh kõigi kasutajate õigusi ja limiite.

Lepingute allkirjastamise õigus
Soovitame!

 • Õigus internetipangas ainuisikuliselt erinevaid tootelepinguid allkirjastada.
 • Lepinguid saab allkirjastada vaid ettevõtte seaduslik esindaja. Lepingute allkirjastaja õiguse saamiseks tuleb ettevõtte seaduslikul esindajal (juhatuse liikmel) tulla Swedbanki esindusse ja vastav õigus lepingusse lisada. Lepingute allkirjastamiseks peab kasutaja olema internetipanka sisse loginud ID-kaardi, mobiil-ID või Digi-ID-ga.

Lepingute allkirjastamine koos teise kasutajaga

 • Samad õigused ja tingimused nagu üksi allkirjastajal, kuid muudatused peavad olema alati allkirjastatud kahe vastavat õigust omava kasutaja poolt.
 • Leping jõustub, kui kaks vastava õigusega kasutajat on selle allkirjastanud.

Ärikliendi internetipangas saate oma ettevõtte rahaasju korraldada mistahes ajal ja kohas ning saate pangatoimingud teha esindust külastamata. Internetipank ühildub erinevate majandustarkvaradega, mis lihtsustab igapäevaseid toiminguid.

Ligipääs kontodele Läti ja Leedu internetipangas

Ühe kasutajatunnuse abil on võimalik hallata oma ettevõtete kontosid kõigis Swedbank Grupi Baltikumi pankades. Võimalus on kättesaadav vaid ärikliendi internetipangas ja selle kasutamiseks tuleb esitada pangale taotlus või võtta ühendust oma kliendihalduriga.

Pärast ligipääsu andmist tekib ärikliendi internetipanka ettevõtte valiku kohale riigi valikuvõimalus, mille abil on võimalik liikuda ühe riigi internetipangast teise. Erinevate riikide internetipankade vahel liikumiseks ei ole vaja teha täiendavaid välja- ja sisselogimisi.

Traderoom

Traderoom sobib ettevõtetele, kes teevad valuutatehinguid ja vajavad vahendeid valuutariskide juhtimiseks ning optimeerimiseks. Samuti on Traderoom firma likviidsusjuhtimise abivahendiks.

Traderoomist lähemalt

Kontsernikonto

Kontsernikonto on arvestuslik pangakonto, kus kajastub kontserni rahaline seis, mis arvestatakse kontserni liikmete arvelduskontode saldoseisudest kokku. Kontsernikonto vahendid moodustuvad kontserni kuuluvate liikmete arvelduskontode saldodest, broneeringutest ning kontserni arvelduskrediidist.

Kontsernikontost lähemalt

Balti aruandlus

Balti aruandlus sobib välisettevõtetele, kes omavad tütarettevõtteid Baltikumis ja soovivad kontrollida nende finantstegevust oma peakontorist. Samuti sobib Balti aruandlus Swedbanki klientidele, kes on laiendanud oma tegevust Baltikumis ning soovivad saada pidevat ülevaadet oma tütar- ja/või sidusettevõtete või esinduste kohta.

Balti aruandlusest lähemalt

Sisselogimiseks peate valima autentimisvahendi. Soovitame internetipanka sisselogimiseks kasutada Mobiil-ID-d, ID-kaarti või Digi-ID-d. Kuid autentimiseks võite kasutada ka PIN-kalkulaatorit ja paroolikaarti.

Mobiil-ID

Mobiil-ID on mugavaim viis panka sisenemiseks, sest sellega ei pea tegema mobiilis ja arvutis eraldi seadistamist ega installeerimist. Mobiil-ID on tasuline teenus, mille saate osta oma mobiilioperaatorilt. Mobiil-ID tasude ja liitumisega saate tutvuda oma mobiilioperaatori veebilehel. Mobiili-ID-st lähemalt

Mobiili-ID-st lähemalt

ID-kaart

ID-kaardi kasutamiseks on vaja arvutile ID-kaardi lugejat, mis loeb ID-kaardi kiibil olevat infot. Dokumentide digitaalseks allkirjastamiseks peab arvutis olema ID-kaardi tarkvara.

PIN-kalkulaator

PIN-kalkulaator genereerib iga kord uue parooli, mida ei saa kaks korda järjest internetipanka sisenemiseks kasutada. See raskendab paroolide varastamist. Küsige PIN-kalkulaatorit pangakontorist.

PIN-kalkulaatori kasutusjuhend

Paroolikaart

Paroolikaarti on lihtne kopeerida ja seetõttu ei ole see kõige turvalisem autentimisvahend. Paroolikaart võimaldab tehinguid kuni 200 euro eest päevas (ühe konto ja kanali kohane limiit).

 • Akreditiivid, dokumentaalsed inkassod ja garantiid

  Kehtivad alates 18.05.2015
  1. Garantiid ja standby-akreditiivid
  1.1 Lepingutasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi analüüsi ja vormistamise eest. Lepingutasu võetakse ka garantii või standby-akreditiivi summa suurendamise ja/või tähtaja pikendamise korral. Summa suurendamise korral ilma tähtaja pikendamiseta võetakse tasu suurendatavalt summalt.
  kehtivusaeg kuni 1 aasta (k.a.) - 0,5% summast aastas, kuid vähemalt 79 €

  kehtivusaeg üle 1 aasta- 0,5% summast, kuid vähemalt 79 €
  1.2 Riskitasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi väljaandmise eest ehk sellise garantii või akreditiivi väljaandmise eest, kus taotleja kontolt ei debiteerita garantii või akreditiivi avamisel selle summat.
  määratakse iga taotleja kohta eraldi
  1.3 Teatamistasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi autentsuse kontrollimise eest ja/või garantiist või standby-akreditiivist selle saajale teatamise eest.
  79 €
  1.4 Mittestandardse sõnastuse kasutamise tasu
  Tasu garantiisaaja poolt ette antud garantiisõnastuse või mittestandardse standby-akreditiivi sõnastuse kasutamise eest. Tasu arvutatakse protsendina garantii või standby-akreditiivi summast. Swedbank peab olema sõnastuse enne heaks kiitnud. Tasu lisandub lepingutasule.
  0,15%, vähemalt 100 €,
  kuid kõige rohkem 200 €
  1.5 Muudatustasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi muudatuse analüüsi ja vormistamise, muudatuse autentsuse kontrollimise ja/või saajale muudatusest teatamise, või garantii või standby-akreditiivi tühistamise eest. Muudatustasu ei rakendata garantii või standby- akreditiivi summa suurendamise ja/või tähtaja pikendamise korral, sest neil juhtudel rakendub lepingutasu.
  79 €
  1.6 Nõude käsitlemise tasu
  Tasu garantii või standby-akreditiivi nõudedokumentide kontrollimise eest ja/või nõudedokumentide edastamise eest. Tasu arvutatakse protsendina nõude summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
  0,1%, vähemalt 150 €
  2. Importakreditiivid (v.a standby-akreditiivid): Swedbanki klient on akreditiivi taotleja ehk kauba või teenuse ostja
  2.1 Akreditiivitasu
  Tasu rahalise kattega akreditiivi avamise eest.
  1% aastas
  2.2 Riskitasu
  Tasu rahalise katteta akreditiivi avamise eest ehk sellise akreditiivi avamise eest, kus taotleja kontolt ei debiteerita akreditiivi avamisel akreditiivi summat.
  riskitasu määratakse iga taotleja kohta eraldi
  2.3 Avamistasu
  Tasu tühistamatu rahalise ja ajalise kohustuse võtmise eest müüja ehk akreditiivi saaja vastu. Tasu arvutatakse protsendina akreditiivi maksimumsummast, lähtudes akreditiivi kehtivusajast, mida arvestatakse kalendripäevades. Kehtivusaeg algab akreditiivi avamise päeval ja lõpeb aegumise päeval. Kui avamistasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on avamistasuks vastav alampiir. Avamistasu võetakse ka akreditiivi pikendamise ja/või summa suurendamise korral.
   
  Kui akreditiivi kehtivusaeg on 1–90 päeva 0,25% akreditiivi maksimumsummast, kuid vähemalt 100 €
  Kui akreditiivi kehtivusaeg 91–180 päeva 0,5%, kuid vähemalt 200 €
  Kui akreditiivi kehtivusaeg 181–270 päeva 0,75%,kuid vähemalt 300 €
  Kui akreditiivi kehtivusaeg 271–360 päeva 1%, kuid vähemalt 400 €
  Kui akreditiivi kehtivusaeg üle 360 päeva tasu kokkuleppel
  2.4 Dokumentide käsitlemise ja/või makse tasu
  Tasu ühe dokumentidekomplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest või raha väljamaksmise eest akreditiivi põhjal, kui akreditiivi taotleja ei soovi dokumentide esitamist. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest või makse summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
  0,1%, vähemalt 100 €
  2.5 Muudatustasu
  Tasu akreditiivi tingimuste muutmise või akreditiivi tühistamise eest, kui akreditiivi taotleja või saaja või mõni muu akreditiivi osaline on pärast akreditiivi avamist taotlenud akreditiivi tingimuste muutmist või akreditiivi tühistamist. Tasu ei võeta, kui akreditiivi saaja algatab akreditiivi tühistamise ehk keeldub akreditiivist.
  79 €
  2.6 Edasilükatud makse ja/või aktsepteerimisetasu
  Tasu selle eest, kui akreditiiv makstakse pärast veksli aktsepteerimist välja akreditiivis määratud maksepäeval või kui akreditiiv makstakse välja kindlal päeval, mis on arvutatud akreditiivi tingimustes toodud valemi kohaselt.
  79 €
  2.7 Kauba omandiõiguse loovutamise tasu
  Tasu kauba omandiõiguse loovutamise eest juhul, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. Tasu ei võeta, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele Swedbanki nõudmisel.
  0,15%, kuid vähemalt 79 €
  2.8 Ülekandmistasu
  Tasu selle eest, kui Swedbank kannab akreditiivi saaja taotlusel akreditiivi üle teisele saajale. Tasu arvutatakse üle kantud akreditiivi summa protsendina. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
  0,25%, kuid vähemalt 150 €
  2.9 Akreditiivi eelteatis
  Tasu akreditiivi eelteatisest akreditiivi saajale teatamise eest.
  50 €
  2.10 Veatasu
  Tasu aja- ja muude kulude eest juhul, kui akreditiivi saaja on esitanud dokumendid, mis ei vasta akreditiivi tingimustele. Tasu maksab akreditiivi saaja.
  60 € või 78 USA dollarit (1)
  3. Eksportakreditiivid: Swedbanki klient on akreditiivi saaja ehk kauba või teenuse müüja  
  3.1 Teatamistasu
  Tasu akreditiivi autentsuse kontrollimise eest ja/või akreditiivist selle saajale teatamise eest.
  79 €
  3.2 Dokumentide käsitlemise tasu
  Tasu ühe dokumentidekomplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest ja/või tasu dokumentide avajapanka edastamise eest sel kujul, nagu nad on esitatud. Tasu arvutatakse protsendina dokumentide väärtusest. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks alampiir.
  0,1%, kuid vähemalt 100 €
  3.3 Dokumendinäidiste kontrollimise tasu
  Tasu dokumendinäidiste akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest. Sama kaubasaadetise raames iga järgneva dokumendinäidiste komplekti akreditiivitingimustele vastavuse kontrollimise eest kohaldub lisatasu.
  50 €, lisatasu 25 €
  3.4 Kinnitamistasu
  Tasu akreditiivi kinnitamise eest. Akreditiivi kinnitades võtab Swedbank üle avajapanga makseriski. Tasu arvutatakse akreditiivi maksimumsumma protsendina riski kehtivuse maksimumaja (kalendripäevades) kohta. Riski kehtivuse maksimumaeg on üldjuhul akreditiivi kehtivusaeg pluss pikim võimalik makseaeg kalendripäevades. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks alampiir.
  määratakse iga avajapanga kohta eraldi, vähemalt 100 €
  3.5 Diskonteerimistasu
  Tasu makse eest, mis akreditiivi summa loovutamise tagatisel tehakse akreditiivi saaja arvelduskontole enne akreditiivis määratud maksepäeva. Tasu arvutatakse diskonteerimismäära alusel, milleks on vastava valuuta Libor pluss riskipreemia.
  määratakse iga avajapanga kohta eraldi, vähemalt 79 €
  3.6 Maksmis- ja/või negotsieerimistasu
  Tasu võetakse, kui Swedbank on akreditiivis määratud volitatud pangaks ning negotsieerib akreditiivi dokumendid või maksab akreditiivi summa välja.
  vähemalt 0,1%
  3.7 Edasilükatud makse tasu
  Tasu selle eest, kui akreditiiv makstakse pärast veksli aktsepteerimist välja akreditiivis määratud maksepäeval või kui akreditiiv makstakse välja kindlal päeval, mis on arvutatud akreditiivi tingimustes toodud valemi kohaselt.
  79 €
  3.8 Akreditiivi summa või selle osa loovutamise tasu
  Akreditiivi saaja võib tagasivõtmatult loovutada kolmandale osalisele õiguse, mis tal on akreditiivi summa või selle osa suhtes. Kui raha on akreditiivi põhjal laekunud, maksab Swedbank loovutatud summa välja ilma akreditiivi saaja edasiste korraldusteta. Akreditiivi saaja ei saa loovutust tühistada ilma kolmanda osalise nõusolekuta.
  100 €
  3.9 Muudatustasu
  Tasu akreditiivi muudatuse autentsuse kontrollimise eest ja/või akreditiivi saajale muudatusest teatamise eest, samuti tasu akreditiivist keeldumise eest ja/või akreditiivi tühistamise eest, kui akreditiivi saaja on algatanud keeldumise ja/või tühistamise enne akreditiivi aegumise päeva. Kui akreditiivi taotleja algatab akreditiivi tühistamise, nõutakse tasu sisse taotlejalt.
  79 €
  3.10 Ülekandmistasu
  Tasu selle eest, kui Swedbank kannab akreditiivi saaja taotlusel akreditiivi üle teisele saajale. Tasu arvutatakse üle kantud akreditiivi summa protsendina. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir.
  0,25%, vähemalt 150 €
  3.11 Akreditiivi eelteatis
  Tasu akreditiivi eelteatisest akreditiivi saajale teatamise eest.
  50 €
  4. Dokumentaalsed inkassod
  4.1 Dokumentide loovutamine makse vastu
  Inkassonõude dokumendid loovutatakse maksjale alles pärast inkasso summa täielikku tasumist. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast.
  0,15%, vähemalt 100 €
  4.2 Dokumentide loovutamine aktsepti vastu
  Inkassonõude dokumendid loovutatakse maksjale pärast veksli aktsepteerimist või tähtajalise maksekohustuse võtmist. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast.
  0,25%, vähemalt 130 €
  4.3 Dokumentide loovutamine makseta või aktseptita
  Inkassodokumendid loovutatakse maksjale inkassonõude lähetaja nõusolekul makseta või aktseptita.
  79 €
  4.4 Inkassonõude tingimuste muutmise tasu
  Tasu inkassonõude tingimuste muudatuse vormistamise eest, muudatuse autentsuse kontrollimise eest ja/või maksjale muudatusest teatamise eest.
  79 €
  4.5 Inkassonõude maksmisest ja/või aktseptist keeldumise tasu
  Tasu inkassost keeldumise eest. Tavaliselt maksab selle tasu inkassonõude lähetaja.
  79 €
  4.6 Kauba omandiõiguse loovutamise tasu
  Tasu kauba omandiõiguse loovutamise eest juhul, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele. Tasu arvutatakse protsendina inkasso summast. Kui tasu suurus jääb alla kehtestatud alampiiri, on tasuks vastav alampiir. Tasu ei võeta, kui kaup on saadetud Swedbanki nimele Swedbanki nõudmisel.
  0,15%, vähemalt 79 €
  4.7 Inkasso summa või selle osa loovutamise tasu
  Inkassonõude lähetaja võib tagasivõtmatult loovutada kolmandale osalisele õiguse, mis tal on inkasso summa või selle osa suhtes. Kui raha on inkasso põhjal laekunud, maksab Swedbank loovutatud summa välja ilma inkassonõude lähetaja edasiste korraldusteta. Inkassonõude lähetaja ei saa loovutust tühistada ilma kolmanda osalise nõusolekuta.
  100 €
  4.8 Veksli protestimise tasu
  Tasuda tuleb juhul, kui aktsepteeritud veksli maksetähtpäeval ei ole maksja kontol raha makse teostamiseks ning Swedbank protestib veksli inkassonõude lähetaja juhiste kohaselt.
  100 €
  4.9 Osalise makse tasu
  Tasu inkassonõude osamaksete kaupa tasumise eest. Tasu võetakse alates teisest maksest iga osamakse kohta eraldi.
  79 € makse kohta
  5. Side- ja postikulud
  Lisanduvad areditiividele, dokumentaalsetele inkassodele, garantiidele ja standby-akreditiividele
  tasutakse tegeliku kulu alusel, vähemalt 15 €

  (1) Teiste valuutade korral arvutatakse tasu (60,- €) akreditiivi avmise päeva Euroopa Keskpanga kursiga .