Audiitoraruande tellimine

Audiitoraruanne on tõend, mis esitatakse audiitorile ettevõtte raamatupidamise aastaaruande audiitorkontrolliks. Audiitoraruande vormistab pank äriühingu põhiselt, mis tähendab, et saate eraldi aruande Swedbank ASi ja Swedbank Liising ASi poolt, juhul kui olete mõlemad tellinud.

Audiitoraruanne on tasuline ning teenustasu võtame vastavalt Swedbank ASi ja Swedbank Liising ASi hinnakirjale. Swedbanki puhul debiteerime teenustasu aruande tellimisvormile märgitud ettevõtte arvelduskontolt ja Swedbank Liisingu puhul esitame Teile sellekohase arve. Mõlema aruande vormistamiseks kulub kuni 30 tööpäeva.

Tellin aruande