Commodity risk hedging

Toorme hinnarisk seisneb selles, et tooraine hindade ebasoodsas suunas liikumisel võib tekkida finantskahju. Erinevate finantsinstrumentidega on võimalik toorme hinnariski maandada väga erinevates tooraine klassides.

Swedbank pakub finantstooteid järgmistele tooraine klassidele:

  • Energia (naftasaadused, gaas, süsi jms)
  • Metallid (baas- ja väärismetallid, teras)
  • Põllumajandussaadused ja toiduaned

Enamkasutatavad finantsinstrumendid

  • Toorme futuur - börsil kaubeldavad standardsete tingimustega tulevikutehingud, kus tänane toorme hind lepitakse kokku arvelduspäevaga tulevikus
  • Toorme forward - tulevikutehing, kus tänane toorme hind lepitakse kokku arveldusega kokkuleppelisel päeval tulevikus
  • Toorme SWAP - finantsinstrument, millega vahetatakse teatud tulevikuperioodiks toorme muutuvate hindadega rahavood fikseeritud hindadega rahavoogude vastu
  • Struktureeritud tehingud - mitmetest elementidest koosnev finantsinstrument toorme hinnariski maandamiseks, mis on kokku pandud vatavalt konkreetse kliendi vajadustele ja soovidele

Swedbank pakub laia valikut finantsinstrumente erinevatele toorainetele. Sobivaima lahenduse väljaselgitamiseks soovitame kontakteeruda Swedbank Marketsi müügispetsialistidega.

Finantstehingute tegemise eelduseks on konto olemasolu Swedbankis, Finantstehingute Raamlepingu sõlmimine (ei kaasne teenustasusid) ja investorkaitse alase küsimustiku täitmine (võtab aega paar minutit).

Ask our specialist