Currency risk hedging

Välisvaluutadega arveldavad firmad puutuvad enamasti kokku ka valuutakursside muutumisest tulenevate finantskasumite ja –kahjumitega. Selline kasumiarunde tundlikkus valuutakursside muutumisele võib omada kogukasumile olulist mõju ning muudab rahavoogude planeerimise keeruliseks ja ettearvamatuks. Valuutariske on võimalik maandada ka „bilansisiseste“ vahenditega. Näiteks võib leppida oma Rootsi äripartneriga kokku, et arveldused tehakse Rootsi kroonide asemel eurodes. Selleks on tarvis aga mõlemapoolset kokkulepet, mis pole sageli aga võimalik. Alternatiivne moodus valuuta kursiriski maandamiseks on kasutada finantsinstrumente.

Enamkasutatavad finantsinstrumendid

  • Valuuta forward - tulevikutehing, kus tänane valuutakurss lepitakse kokku arveldusega kokkuleppelisel päeval tulevikus
  • Valuuta swap - ühe valuuta laenamine teise tagatisel
  • Valuuta optsioon - annab õiguse, kuid mitte kohustuse, kasutada täna kokkulepitud valuutakurssi kokkuleppelisel päeval tulevikus või kokkulepitud perioodi jooksul
  • Valuuta futuur - börsil kaubeldavad standardsete tingimustega tulevikutehingud, kus tänane valuutakurss lepitakse kokku arvelduspäevaga tulevikus
  • Struktureeritud tehingud - mitmetest elementidest koosnev finantsinstrument valuuta kursiriski maandamiseks, mis on kokku pandud vastavalt konkreetse kliendi vajadustele ja soovidele

Näide 1

Palkmaju valmistav firma sõlmib lepingu Venemaa ostjaga. Palkmajade eest tasub Vene partner rublades 6 kuud peale lepingu sõlmimist. Palkmaju valmistava firma risk on see, et 6 kuu jooksul võib rubla kurss nõrgeneda ning tulevikus rublade müügist laekuv summa eurodes ei kata enam palkmajade tootmiseks tehtud kulutusi. Rubla kursiriski elimineerimiseks kasutab palkmajade tootja valuuta forwardit, millega fikseeritakse lepingu sõlmimise päeval kehtinud rubla kurss arvelduskuupäevaga 6 kuu pärast. Tulenevalt palkmajade tarne viibimisest lükkub aga rublade laekumise kuupäev 1 kuu võrra edasi. Selleks, et säiliks kaitse rubla kursi nõrgenemise vastu, pikendab palkmaju eksportiv firma valuuta forwardi lõpptähtaega, kasutades selleks valuuta swappi.

Näide 2

Jaapani kliimaseadmeid müüv firma osaleb riigihankel. Riigihanke tulemus selgub 1 kuu peale hanget ning hanke võitjalt ostetud kliimaseadmete eest makstakse eurodes kolm kuud peale hanke võitja väljakuulutamist. Firma ise ostab kliimaseadmed Jaapani jeenide eest, mille kurss on viimasel ajal suures ulatuses kõikunud. Firma risk on see, et Jaapani jeeni kurss võib 4 kuu jooksul tugevneda ning tulevikus peab jeenide ostmiseks kulutama rohkem eurosid kui maksab riik seadmete eest hanke võitjale. Olukorra teeb keerulisemaks asjaolu, et ei ole sugugi kindel, et just kõnealune firma hanke võidab. Jeeni kursiriski elimineerimiseks ostab firma valuuta optsiooni, mis annab õiguse (kuid mitte kohustuse) osta pakkumise koostamisel kasutatud kursiga Jaapani jeene. Juhul kui firma riigihanget ei võida, siis jätab ta valuuta optsiooni kasutamata.

Swedbank pakub laia valikut finantsinstrumente erinevatele valuutadele. Sobivaima lahenduse väljaselgitamiseks soovitame kontakteeruda Swedbanki finantstoodete müügiüksuse spetsialistidega. Finantstehingute tegemise eelduseks on konto olemasolu Swedbankis, Finantstehingute Raamlepingu sõlmimine (ei kaasne teenustasusid) ja investorkaitse alase küsimustiku täitmine (täitmiseks kulub paar minutit).

Ask our specialist