Облигации

Võlakirjadesse investeerimist võib käsitleda kui alternatiivi tähtajalistele hoiustele. Seejuures tuleb endale teadvustada, et erinevalt pangahoiustest on võlakirjade väärtus kogu nende eluea jooksul pidevas muutumises ning erinevate võlakirjade riskitasemed võivad üksteisest suurel määral erineda. Swedbanki poolt vahendatavate võlakirjade nimekiri pole lõplik ning sõltub eelkõige kliendi enda soovidest.

Investeerimisprofiil

Võlakirjadesse investeerimiseks tuleks kliendil defineerida soovitav investeerimisprofiil:

  • emitent (liik, reiting jm)
  • valuuta
  • lunastamistähtaeg
  • tootlus
  • tagatis
  • vms...

Vastavalt kliendi poolt esitatud tingimustele pakume välja näitliku nimekirja võlakirjadest, mille hulgast on võimalik valida sobiv võlakiri.

Обратитесь к нашему специалисту