Võlakirjad

Võlakirjadesse investeerimist võib käsitleda kui alternatiivi tähtajalistele hoiustele. Seejuures tuleb endale teadvustada, et erinevalt pangahoiustest on võlakirjade väärtus kogu nende eluea jooksul pidevas muutumises ning erinevate võlakirjade riskitasemed võivad üksteisest suurel määral erineda. Swedbanki poolt vahendatavate võlakirjade nimekiri pole lõplik ning sõltub eelkõige kliendi enda soovidest.

Investeerimisprofiil

Võlakirjadesse investeerimiseks tuleks kliendil defineerida soovitav investeerimisprofiil:

  • emitent (liik, reiting jm)
  • valuuta
  • lunastamistähtaeg
  • tootlus
  • tagatis
  • vms...

Vastavalt kliendi poolt esitatud tingimustele pakume välja näitliku nimekirja võlakirjadest, mille hulgast on võimalik valida sobiv võlakiri.

Ask our specialist

We use cookies to provide you with a more convenient and safer user experience. By continuing the browsing sessioon or clicking the „I Agree“ button, you confirm that you agree to the use of cookies. You can revoke your consent at any time by changing your browser settings and deleting the cookies stored. Read our Cookie Policy.