Analüüsid ja ülevaated

Siit leiate info valuutakursside liikumise, intressimäärade muutumise ja tooraineturul toimuva kohta, et saaksite teha otstarbekaid tehinguid ja maandada finantsriske.

LEI kood – oluline!

Juriidilised isikud vajavad tulevikus finantsinstrumentidega tehingute tegemiseks LEI koodi

Loe lähemalt

Valuutadega seotud tooted ja lahendused

Välisvaluutadega arveldavad firmad puutuvad enamasti kokku ka valuutakursside muutumisest tulenevate finantskasumite ja –kahjumitega.

Loe lähemalt

Intressidega seotud tooted ja lahendused

Intressirisk on risk, et intressimäärad võivad liikuda ebasoodsas suunas, tuues kaasa intressikulude suurenemise laenudelt või intressitulude vähenemise varadelt.

Loe lähemalt

Toorainetega seotud tooted ja lahendused

Toorme hinnarisk seisneb selles, et tooraine hindade ebasoodsas suunas liikumisel võib tekkida finantskahju.

Loe lähemalt

Traderoom

Traderoom on esmane abivahend igapäevasel likviidsusjuhtimisel. Traderoom sobib nii kliendile, kellel on suuremahulisi valuutatehinguid, kui ka kliendile, kellel on palju väiksemahulisi tehinguid.

Loe lähemalt

Analüüsid ja ülevaated

 • FX Weekly Market Letter

  Loe millised sündmused mõjutavad valuutaturge algaval nädalal ning vaata infot põhivaluutade prognooside kohta. Ilmub igal esmaspäeval.

 • ECB Preview & ECB Update

  Päev enne igakordset Euroopa Keskpanga istungit anname ülevaate turgude ootustest ja baasintressi prognoosi. Istungi järgselt anname ülevaate istungi tulemustest ning selle mõjust finantsturgudele.

 • Emerging Markets
  Perspectives

  4 korda aastas ilmuv väljaanne kajastab valuutade liikumist arenevatel turgudel.

Pöördu meie spetsialisti poole