Finantsturud

Et saaksid teha õigeid tehinguid õigel ajal ja maandada finantsriske toome Sinuni info valuutakursside liikumise, intressimäärade muutumise ja tooraineturul toimuva kohta.

 • Valuutadega seotud tooted ja lahendused

  Välisvaluutadega arveldavad firmad puutuvad enamasti kokku ka valuutakursside muutumisest tulenevate finantskasumite ja –kahjumitega.
  Loe lähemalt

 • Intressidega seotud tooted ja lahendused

  Intressirisk on risk, et intressimäärad võivad liikuda ebasoodsas suunas, tuues kaasa intressikulude suurenemise laenudelt või intressitulude vähenemise varadelt. Loe lähemalt

 • Toorainetega seotud tooted ja lahendused

  Toorme hinnarisk seisneb selles, et tooraine hindade ebasoodsas suunas liikumisel võib tekkida finantskahju.
  Loe lähemalt

 • Traderoom

  Traderoom on esmane abivahend igapäevasel likviidsusjuhtimisel. Traderoom sobib nii kliendile, kellel on suuremahulisi valuutatehinguid, kui ka kliendile, kellel on palju väiksemahulisi tehinguid.
  Loe lähemalt

 • Võlakirjad

  Võlakirjadesse investeerimist võib käsitleda kui alternatiivi tähtajalistele hoiustele.
  Loe lähemalt

 • LEI kood

  Juriidilised isikud vajavad tulevikus finantsinstrumentidega tehingute tegemiseks LEI koodi

  Loe lähemalt

Analüüsid ja ülevaated

 • FX Weekly Market Letter

  Loe millised sündmused mõjutavad valuutaturge algaval nädalal ning vaata infot põhivaluutade prognooside kohta. Ilmub igal esmaspäeval.

 • Intressimäärad

  Tegemist on igakuise lühiülevaatega euro intressidest. Ülevaatest leiab kõige olulisemate intresside ajaloolised andmed ja Swedbanki intressiprognoosid. Samuti intresse mõjutavate tähtsaimate sündmuste kalendri koos meiepoolse makroprognoosiga. Lisaks veel graafiline ülevaade 6-kuu euribori liikumistest.

 • Emerging Markets Outlook

  Ülevaade keskendub arenevatele turgudele, avame makromajanduslikku tausta ning selle mõju valuutaturule. Keskendume enim järgmistele riikidele: Venemaa, Poola, Ungari, Tsehhi, Türgi, LAV, Mehhiko, Brasiilia, India ja Hiina. Ilmub kord kvartalis.

 • ECB Preview & ECB Update

  Päev enne igakordset Euroopa Keskpanga istungit anname ülevaate turgude ootustest ja baasintressi prognoosi. Istungi järgselt anname ülevaate istungi tulemustest ning selle mõjust finantsturgudele.

 • Energy & Commodities

  Tooraineturu (k.a. energiatoodete) pakkumise, nõudluse ja hinna analüüs. Avaldatakse ca 10 korda aastas.

 • Emerging Markets
  Perspectives

  4 korda aastas ilmuv väljaanne kajastab valuutade liikumist arenevatel turgudel.

Pöördu meie spetsialisti poole