Finantsturud

Siit leiate info valuutakursside liikumise, intressimäärade muutumise ja tooraineturul toimuva kohta, et saaksite teha otstarbekaid tehinguid ja maandada finantsriske.

 • LEI kood – oluline!

  Juriidilised isikud vajavad tulevikus finantsinstrumentidega tehingute tegemiseks LEI koodi

  Loe lähemalt
 • Valuutadega seotud tooted ja lahendused

  Välisvaluutadega arveldavad firmad puutuvad enamasti kokku ka valuutakursside muutumisest tulenevate finantskasumite ja –kahjumitega.
  Loe lähemalt

 • Intressidega seotud tooted ja lahendused

  Intressirisk on risk, et intressimäärad võivad liikuda ebasoodsas suunas, tuues kaasa intressikulude suurenemise laenudelt või intressitulude vähenemise varadelt. Loe lähemalt

 • Toorainetega seotud tooted ja lahendused

  Toorme hinnarisk seisneb selles, et tooraine hindade ebasoodsas suunas liikumisel võib tekkida finantskahju.
  Loe lähemalt

 • Traderoom

  Traderoom on esmane abivahend igapäevasel likviidsusjuhtimisel. Traderoom sobib nii kliendile, kellel on suuremahulisi valuutatehinguid, kui ka kliendile, kellel on palju väiksemahulisi tehinguid.
  Loe lähemalt

Analüüsid ja ülevaated

 • FX Weekly Market Letter

  Loe millised sündmused mõjutavad valuutaturge algaval nädalal ning vaata infot põhivaluutade prognooside kohta. Ilmub igal esmaspäeval.

 • ECB Preview & ECB Update

  Päev enne igakordset Euroopa Keskpanga istungit anname ülevaate turgude ootustest ja baasintressi prognoosi. Istungi järgselt anname ülevaate istungi tulemustest ning selle mõjust finantsturgudele.

 • Emerging Markets
  Perspectives

  4 korda aastas ilmuv väljaanne kajastab valuutade liikumist arenevatel turgudel.

Pöördu meie spetsialisti poole