Mis on faktooring?

Mis on faktooring?

Faktooring sobib ettevõttele, kelle käibevarast moodustavad olulise osa ostjatelt laekuvad arved.
Faktooring on ostjatelt laekumata arvete loovutamine, et tagada Teile vajalikul hetkel vaba raha.
Nii saate vältida 30-, 60-, 90- või 120-päevaseid ooteaegu.

Eelised

 • faktooring võimaldab pakkuda ostjatele pikemat maksetähtaega;
 • vabastab ettevõtte käibevahendid;
 • lihtsustab rahavoo planeerimist ja laekumiste kogumist;
 • suurendab kontrolli deebitoride üle, parandades nende maksedistsipliini;

Pakume järgmiseid faktooringuteenuseid:

 • Siseturufaktooring

  Sobib Eesti ettevõtetele, kelle ostjad asuvad Balti riikides. Pakume Teile arvete finantseerimist, haldamist ja kogumist ning ebatõenäoliselt laekuvate arvetega seotud makseriski minimeerimist.

  Siseturufaktooringut pakume Eestis ja Baltikumis tegutsevale ettevõttele

  Siseturufaktooringu abil saate pakkuda ostjatele pikemaid maksetähtaegu, vältides samal ajal puudujääki vabadest käibevahenditest. Sageli peituvad vabad vahendid just laekumata arvetes. Samuti aitab siseturufaktooring Teil paremini ostjaid kontrollida ning distsiplineerida.

  Siseturufaktooring võimaldab:

  • arvete kohest finantseerimist;
  • arvete haldamist ja laekumiste kogumist ostjatelt;
  • ebatõenäoliselt laekuvate arvetega seotud makseriski minimeerimist.

  Saate raha kohe kätte

  Faktooringut kasutades saate raha kohe kätte. Finantseerime Teie poolt esitatud arved paari tööpäeva jooksul kuni 90% ulatuses. Tagatiseks on ostjale esitatav arve ehk tekkinud rahaline nõue ostja vastu.

  Hoiate kokku aega ja ressursse

  Loovutage arved meile ja meie tegeleme Teie eest arvete haldamise ja kogumisega. Ülevaadet kõikidest tehingutest näete internetipangas.

  Makseriskid on maandatud

  Alati ei pruugi olla piisavalt infot või ressursse ostjate põhjalikuks analüüsimiseks. Vajadusel teostame Teie eest ostjate analüüsi.

 • Ekspordifaktooring

  Pakume Teile arvete kohest finantseerimist, haldamist ning makseriskide minimeerimist. Rahvusvahelise faktooringuteenuse kaudu on Teie käsutuses tugevad partnerid üle kogu maailma.

  Ekspordifaktooringut pakume ekspordiga tegelevale ettevõttele

  Ekspordiga kaasnevad enamasti mahukad, pikaajalised ja kasumlikud tellimused - see on võimalus teha edukat äri.

  Rahvusvahelise müügiga kaasneb ka hulk riske. Probleemiks võib olla välisostja krediidivõime hindamine ning puudulik info kohalikust ärikeskkonnast. Arvestada tuleb ka harjumatult pikkade maksetähtaegadega, maksete viibimise ning võimalike müügikahjudega. Lahenduse saate ekspordifaktooringu abil.

  Saate raha kohe kätte:

  • arvete kohest finantseerimist;
  • arvete haldamist ja laekumiste kogumist ostjatelt;
  • ebatõenäoliselt laekuvate arvetega seotud makseriski minimeerimist.

  Ekspordi faktooringu eripära

  Faktooringut kasutades saate raha kohe kätte. Finantseerime Teie poolt esitatud arved paari tööpäeva jooksul kuni 90% ulatuses. Tagatiseks on ostjale esitatav arve ehk tekkinud rahaline nõue ostja vastu.

  Makseriskid on maandatud

  Teie eest teostab ostjate analüüsi meie välisriigis asuv kindlustuspartner. Juhul kui ostja osutub maksejõuetuks, kannab kahju kindlustusfirma.