Faktooringu­aruanded

Faktooringuaruannete eelised

  • reaalajas aruanded
  • võimalus jälgida limiite ja tasumata arveid ning teha selle järgi müügiotsuseid
  • võimalus saada kiiresti informatsiooni saabunud maksete kohta
  • võimalus salvestada arveid XML-formaadis ning kasutada raamatupidamise süsteemi lugemiseks
  • võimalus vaadata ja printida koondaruandeid ning detailseid raporteid eelmise kuu tehingute kohta

Kahte tüüpi aruanded

Hetkearuanded
  • Hetkearuannetes saate jälgida faktooringulepingu finantseerimiseks ja haldamiseks loovutatud arveid ning igapäevaseid maksearuandeid.
  • Aruanded on kättesaadavad reaalajas.
Eelmise kuu aruanded
  • Eelmise kalendrikuu aruannetes saate jälgida eelmisel kuul tehtud tehingute aruandeid.
  • Aruanded on kättesaadavad alates jooksva kuu 3. tööpäevast.