Swedbank Business Intelligence (BI) Academy programm ja stipendium

Õpi ja saa Swedbanki tulevikutegijaks!

BI Academy progamm ja stipendium on suunatud 2018. aastal IT, majanduse, matemaatika ja statistika magistriastme tudengite toetamiseks. Programmi eesmärgiks on Eesti suurima panga informatsioonihalduse, andmete modelleerimise ja andmeteaduse valdkondade populaariseerimine ning sellekohaste kompetentside järelkasvu tagamine. Programmi jooksul läbib osaleja IT valdkonda, pangandusvaldkonda ja üldiseid kompetentse arendavaid õppeaineid/seminare, mis viiakse läbi nii ülikooli kui Swedbanki poolt. Programmi vältel saavad osalejad reaalse võimaluse õpitut töös praktikaperioodi jooksul koheselt rakendada. Samuti toetame vajadusel Swedbanki teemadel lõputööde kirjutamist. Programmi eduka lõpetamise korral on võimalus sobivuse ning vaba ametikoha olemasolul asuda tööle Swedbanki Business Intelligence, Customer Value Management või riskide valdkondadesse, mis toetavad Swedbanki üksusi neljal koduturul: Eestis, Lätis, Leedus ja Rootsis.

girl smiling

Programmil on kolm etappi

 1. Kevad 2018 (01.05.2018-31.05.2018) stipendiumiperiood
 2. Suvi 2018 (01.06.2018-31.08.2018) praktikaperiood
 3. Sügis/Talv 2018 (01.09.2018-31.12.2018) stipendiumiperiood

Stipendiumiperioodi jooksul osalevad tudengid ülikooli ja Swedbanki poolt pakutavatel seminaridel ja loengutes. Stipendiumiperiood on tasustatud. Praktikaperioodil sõlmitakse tudengiga tasustatud praktikaleping BI, CVM või riskide üksustes praktika teostamiseks. Täpne individuaalne programmikava õppeainetes osalemiseks luuakse koostöös programmis osaleva tudengiga. Lisaks on võimalus osaleda Swedbanki igasuvises praktikaprogrammis Kick Start.

office meeting

Programmi jooksul omandab tudeng järgmised kompetentsid:

IT ja andmed

 • IT valdkonna teadmised (põhioskused programmeerimisest, loogikast)
 • Andmete modelleerimine
 • Andmeanalüüs
 • Andmebaasid, nende arendus ja haldus
 • Seoste loomine ja oskus tõlkida ärivajadused mudelisse

Pangandus ja rahandus

 • Rahandus (finantsturud, teenused, finantsinstrumendid, regulatsioonid)
 • Ärimudelid, nende omavahelised seosed
 • Finantsjuhtimise alused (kasumiaruanne, bilanss, rahavood, raamatupidamine)
 • Mikro- ja makroökonoomika
 • Pangateenused (riskide hindamine, seosed teiste teenustega, regulatsioonid)

Suhtlemine ja töötamine

 • Selge eneseväljendus ja kommunikatsioon
 • Argumenteerimine
 • Projektijuhtimine
 • Meeskonnatöö

Suhtlemine ja töötamine

 • Selge eneseväljendus ja kommunikatsioon
 • Argumenteerimine
 • Projektijuhtimine
 • Meeskonnatöö

Suhtlemine ja töötamine

 • Selge eneseväljendus ja kommunikatsioon
 • Argumenteerimine
 • Projektijuhtimine
 • Meeskonnatöö

BI Academy 2018 spetsialiseerumissuunad

Tänavu on võimalus BI Academy programmis osaledes spetsialiseeruda ühele kahest suunast:

 1. Information Management & Data Modeling
  Suund keskendub andmete modelleerimise ja analüüsi oskuste edendamisele. Võimalikud tulevased ametikohad: andmemudelite modelleerija, riskianalüütik, andmekaevur.
 2. Data Discovery & Advanced Analytics
  Suund keskendub sügavamale andmeanalüüsile ning andmekaeve kompetentside edendamisele. Võimalik tulevane ametikoht: data scientist.

Spetsialiseerumiseks on mõlemal suunal eraldiseisev seminari- ja soovituslike õppeainete kava.