Toetustegevus

Hea meel on Sind tervitada Swedbanki ühiskondliku osaluse lehel!

Turuliidrina tajume oma rolli ja vastutust ning töötame igapäevaselt selle nimel, et toetada ning võtta aktiivselt osa nendest ühiskondlikest algatustest, mis loovad reaalset positiivset muutust meie kõigi jaoks.

Oleme paika pannud oma fookussuunad ehk need valdkonnad ühiskonnas, mille edendamisel on meie tugi ja toetus kõige mõjusam ning ka kõige enam vajatud. Swedbank toetab hariduse ning finantskirjaoskuse edendamist, ettevõtlikkust ning terve ühiskonna arengut.

Mõistame, et tihtipeale on lisaks rahalisele toetusele veelgi olulisemad meie inimeste teadmised ja oskused. Seepärast on kõikidel meie töötajatel kaks tasustatud vaba päeva aastas, et tegeleda professionaalse ning meeskondliku vabatahtlikkusega – selleks, et edendada kogukondi oma teadmiste ning kogemustega.

Siin saad tutvuda meie poolt ellu kutsutud ning toetatavate algatustega.

Kirjaoskus on kuldaväärt. See, et mõistame lugeda ja kirjutada, annab meile millegi, mida keegi ära ei saa võtta – meie teadmised. Ometi on Haridusministeeriumi andmetel (2016) madala haridustasemega mitteõppivate 18–24aastaste osakaal Eestis 11%, mõningatel andmetel (EHIS) isegi 20%. Eestisuguse väikeriigi jaoks on need numbrid liiga kõrged. Seepärast oleme juba enam kui 10 aastat panustanud Eesti hariduse edendamisse. Toetame Noored Kooli algatust, et tuua koolidesse juurde andekaid ning motiveerivaid reaalainete õpetajaid, et äratada noortes huvi nende alade vastu ning näidata, et matemaatika ja füüsika võivad olla kooliaja põnevaimad ained. Samuti oleme strateegiliseks partneriks Tagasi Kooli algatusele, et tuua õpilaste ette inspireerivaid külalisõpetajaid.

Tagasi Kooli

Eesti on parajalt suur, kuid piisavalt väike. See tähendab, et meil kõigil on võimalus anda oma panus sellesse, et siin oleks hea ning huvitav elada. Tagasi Kooli eesmärgiks on tuua koolidesse rohkem päriselulist kogemust ning tugevdada koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Tahame, et hariduselust võtaks osa rohkem tegusaid inimesi – lapsevanemaid, vilistlasi ja kõiki neid, kes soovivad rikastada tänaste õpilaste koolitunde ning jagada teadmisi, mida nad õpikust ei leia.

Oleme alates 2012. aastast selle algatuse strateegiline partner ja tulihingeline fänn. Tänaseks on Tagasi Kooli infosüsteemi külalisõpetajaks registreerunud üle 385 Swedbanki töötaja, kes käivad regulaarselt õpilastele raha- ning digitarkust ja karjäärinõu jagamas. Tänaseks oleme jõudnud 86% Eesti koolideni ning andud tunde enam kui 52 000 noorele. Ka Sinul on võimalik jagada õpilastega teadmisi oma elualalt või hobidest – olgu selleks finantsanalüüs või talisuplus. Inspireeri homse Eesti tegijaid ning vaata rohkem siit: www.tagasikooli.ee.

Noored Kooli

Swedbank ja Heateo SA lõid 2006. aastal Noored Kooli programmi, et igal lapsel Eestis oleks võimalik saada väga hea haridus. Igal aastal valime programmi kuni 25 võimekat ja tegusat inimest erinevatelt elualadelt ning pakume neile ainulaadset väljakutset. Kaks aastat õpetavad programmis osalejad koolides üle Eesti, kus neil on võimalus mõjutada otseselt iga oma õpilase arengut. Samaaegselt läbivad nad õpetamis- ja juhtimisoskuste koolituse, mis toetab nende kujunemist väljapaistvateks õpetajateks ja liidriteks. Koolist saadavate oskuste ja teadmistega on nad tulevikus võimelised edukalt juhtima mistahes ettevõtmist. Me usume Noored Kooli missiooni ja eesmärkidesse pealaest jalatallani. Vaata lähemalt siit: www.nooredkooli.ee.

Rahaasjade Teabekeskus

Finantskirjaoskus ehk rahatarkus on tänapäeval sama vajalik kui kirjutamine, arvutamine, iseseisev riidessepanek ja elementaarsed oskused suhtlemiseks. Rahatarkus on teadmiste, hoiakute ja käitumiste kogum, mis tagab rahaasjades arukate otsuste tegemise. Rahatarkus on näiteks oskus koostada pere-eelarvet, teadmised investeerimise põhitõdedest ning säästev ja vastutustundlik hoiak raha suhtes.

Erinevad uuringud toovad välja aga vastuolu eestimaalaste teoreetiliste teadmiste ja tegeliku käitumise vahel. Kuigi paljudel on olemas baasteadmised rahaasjade ajamisest ning planeerimisest, ei väljendu see aga tihtipeale igapäevases finantskäitumises. Seepärast peame oluliseks oma klientide harimist ning jagame teadmisi, kogemusi ning oskusi rahatarkusest nii koolitundides kui ka Rahaasjade Teabekeskuse kaudu.

Kogumispäevik

Selleks, et edendada rahatarkust ja pakkuda praktilisi nõuandeid rahaasjade kohta, oleme loonud Facebooki grupi Kogumispäevik. Grupi eesmärgiks on tekitada kogukond inimestest, kes soovivad raha säästa ja hoida motivatsiooni eesmärkide suunas liikumisel. Grupis jagatakse palju häid säästunippe ja ammutatakse inspiratsiooni teiste tegemistest. Alusta Sinagi säästmist juba täna ja liitu grupiga SIIN.