Toetustegevus

Hea meel on Sind tervitada Swedbanki ühiskondliku osaluse lehel!

Meie jaoks tähendab ühiskondlik osalus seda, et toetame ja võtame aktiivselt osa erinevatest Eesti ühiskonda edasiviivatest algatustest. Lisaks rahalisele toetusele panustame ka oma aja ja teadmiste-oskuste jagamisega.

Kõik selleks, et elu ja ettevõtlus Eestis edeneks. Tutvu meie poolt ellu kutsutud ja toetavate algatustega.

Haridus ja finantskirjaoskuse edendamine

Mida paremad on inimeste finantskirjaoskused, seda teadlikumaid valikuid oskavad nad igapäevaselt teha. Toetame algatusi: Tagasi kooli ja Noored Kooli.

Tagasi Kooli

Eesti on väike, mis tähendab, et meil kõigil on võimalus anda oma parim panus Eesti elu edenemisse. „Tagasi kooli“ eesmärgiks on tugevdada koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd ning kaasata haridusellu tegusaid inimesi – lapsevanemaid, vilistlasi ja kõiki neid, kes soovivad rikastada tänaste õpilaste koolitunde ja teadmisi. Oleme selle algatuse strateegiline partner ja tulihingeline fänn. Tänaseks on „Tagasi kooli“ infosüsteemi külalisõpetajaks registreerunud üle 150 Swedbanki töötaja, kes käivad regulaarselt õpilastele rahatarkust jagamas. Ka Sinul on võimalik jagada õpilastega teadmisi oma elualalt. Tule kooli üheks tunniks või muuda see pidevaks tegevuseks!

www.tagasikooli.ee

Noored Kooli

Swedbank ja Heateo SA algatasid 2006. aastal „Noored Kooli” programmi, et igal lapsel Eestis oleks võimalik saada väga hea haridus. Igal aastal valime programmi kuni 25 võimekat ja tegusat ülikoolilõpetajat ning pakume neile ainulaadse väljakutse. Kaks aastat õpetavad programmis osalejad koolis, kus nad mõjutavad otseselt iga oma õpilase arengut. Samaaegselt läbivad nad õpetamis- ja juhtimisoskuste koolituse, mis toetab nende kujunemist väljapaistvateks õpetajateks ja liidriteks. Koolist saadavate oskuste ja teadmistega on nad tulevikus võimelised edukalt juhtima mistahes ettevõtmist.

www.nooredkooli.ee

Ettevõtlikkuse edendamine

Eduka riigi võti peitub ettevõtlikes inimestes, seetõttu toetame hakkajaid inimesi nende ideede elluviimisel.

Prototron

Täna on raske ette kujutada maailma, kus puuduvad näiteks arvutid või laelambid. Kunagi olid ka need vaid ideed, millest valmis esimene prototüüp, seejärel aga muutsid maailma. Et ka täna saaksid maailmamuutvad ideed kuju, lõime koos TTÜ ja Tehnopoliga prototüüpide rahastu Prototron, mis toetab ettevõtjaid rahaliselt esimese töötava tootenäidise valmistamisel. Selle abiga on ilmavalgust näinud juba mitmed maailmamuutjad – Lingvist, coModule, Sprayprinter, Qminder. Prototroni rahastule on senistes taotlusvoorudes esitatud enam kui 1100 nutikat ideed, kokku on rahastatud 29 projekti enam kui 345 000 euro ulatuses. Ja ideid hakkajatel eestlastel jagub!

www.prototron.ee

Bright Minds

Õpilaste ettevõtlikkus, teadmised ning oskused, mis võimaldavad näha ettevõtlust isikliku karjäärivalikuna, on Eesti jaoks kriitilise tähtsusega. Koostöös Tallinna Tehnikaülikooli innovatsioonikeskusega Mektory oleme ellu kutsunud koolinoorte äriideede konkursi Bright Minds, et innustada noori ettevõtlikkusele ning anda neile esmaseid teadmisi oma ettevõtte loomisest. Aastase koolitusprogrammi raames annavad noortele oma teadmisi ettevõtte loomisest nii kohalikud ettevõtjad kui ka edukad start-up firmade esindajad, kes omapoolse nõu ja toetusega innustavad noori oma ideid ellu viima. Kevadisel lõppüritusel selgitatakse noorte äriideede arendajate hulgast välja parimad.

www.ttu.ee/brightminds

Terve ja elujõuline inimvara

Koostöös kahe teise suuretevõtette, Eesti Energia ja Merkoga oleme aluse pannud terviseradade võrgustikule üle Eesti, et kõigil oleks võimalus igal ajal enda tervise eest hoolt kanda.

Terviserajad

Kas mäletad veel seda tunnet pärast väikest metsajooksu? Kuidas keha suriseb ning on üdini virgunud ja värske? Meile see tunne meeldib ning seepärast tahame, et võimalikult paljudel inimestel Eestis oleks tasuta sportimise võimalused just sellel ajal, kui neile kõige paremini sobib. Seepärast panime koos Eesti Energia ning Merkoga 2004. aastal õla alla Eesti looduslike terviseradade arendamisele. Tänaseks on Eesti terviseradade võrgustikus 100 rada, kogupikkusega enam kui 800 km. Paljud rajad on valgustatud nii, et sörkida saab kasvõi päikeseloojangust päikesetõusuni, sest terviserajad, erinevalt spordiklubist, on alati avatud.

www.terviserajad.ee

Noorte (suusa)sport

Et spordielu Eestis edeneks, oleme lisaks terviseradade arendamisele õla alla pannud ka Eesti noorte suusatajate toetamisele ning neile parimate treeningvõimaluste loomisele. Swedbank õlitab koostöös Suusaliiduga juba alates 2010. aastast suviti rullsuusad ning kutsub kõiki noori Suvisesse Suusalaagrisse. Laagri juhendajateks on Eesti Suusaliidu atesteeritud noortetreenerid, Eesti tippsuusatajad ja Swedbanki töötajad. Suusata nii, et õietolmu lendab! Ning et noored talendid saaksid üksteisega jõukohastel võistlustel maad katsuda ning mõõtu võtta, korraldame juba 19. aastat Swedbanki-ETV noorte suusasarja. 10-23-aastastele noortele mõeldud viiest etapist koosnev suusasari toimub paljudel looduskaunitel radadel üle Eesti. Tule ning suusata põsed punaseks!

Laiapõhine ja jätkusuutlikum Majandusareng

Toetades mõjukaid Eesti organisatsioone, kes teevad võimalikuks teiste abistamise, anname oma panuse ühiskonna arengusse.

Toidupank

Eestis on täna enam kui 100 000 inimest, kellel on raskusi endale igapäevase toidu ostmisega, sealhulgas kannatab puudust enam kui 20 000 last. Samal ajal jääb iganädalaselt kauplustes, tootmisettevõtetes ja hulgiladudes üle kvaliteetset toitu, mida ei jõuta maha müüa. Lõime koos Eesti-Hollandi Heategevusfondiga 2010. aastal Eesti esimese Toidupanga, et toit jõuaks sealt, kus seda on üle, sinna, kus seda on kõige enam vaja. Tänaseks on Toidupank oma tegevust laiendanud pea kõikidesse Eesti maakondadesse.

www.toidupank.ee

Heateo SA

Heateo Sihtasutus aitab suure ühiskondliku mõjuga ideedel areneda tegusateks organisatsioonideks ja sotsiaalseteks ettevõteteks. Heategu toetab sotsiaalse innovatsiooni levikut Eestis ning strateegilise filnatroopia alase teadlikkuse kasvu erasektoris. Koostöös Heateo SA’ga pakume ainsa pangana Eestis oma privaatpanganduse klientidele heategevusnõustamist, mis aitab klienti alates ühekordsest annetuse tegemisest kuni MTÜ juhtimises osalemise ja fondi/sihtasutuse loomiseni.

www.heategu.ee

Annetuskeskkond „Ma armastan aidata“

2008. aastal lõid Heateo Sihtasutus ja Swedbank „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonna, mis on tänaseks kasvanud suurimaks annetusi vahendavaks keskkonnaks Eestis.

Annetuskeskkonna eesmärk on edendada Eesti heategevuskultuuri – toome ühte keskkonda annetajate jaoks kokku usaldusväärsed ning mõjukad Eesti heategevusorganisatsioonid, kellel on võimalus seal oma tegevust tutvustada ning teenustasuta rahalisi annetusi koguda.

Positiivsed muutused algavad väikestest tegudest. Annetuskeskkond „Ma armastan aidata“ ühendab kõiki neid, kes usuvad, et igaühel meist on ühiskonnas täita oluline roll – olla toeks neile, kes vajavad abi. 2008. aastal koostöös Heateo Sihtasutusega loodud annetuskeskkond ühendab mõjukaid organisatsioone, kes aitavad edendada Eesti elu erinevates valdkondades. Kõik organisatsioonid on tugevad ja usaldusväärsed – see tagab, et Sinu annetus jõuab kindlalt abivajajateni. Annetamine on lihtne – vali endale südamelähedane projekt ning anneta raha, preemiapunkte või hoopis oma aega.

Varem Swedbanki veebilehel asunud keskkond on nüüdsel uuenenud kujul - www.armastanaidata.ee – organisatsioonidele ja annetajatele senisest avaram ning mugavam kohtumiskoht.

Uuenenud annetuskeskkonnas on esindatud ligi 40 organisatsiooni neljast erinevast tegevusvaldkonnast:

  • lapsed ja pered
  • tervis ja toimetulek
  • loomad ja looduskaitse
  • haridus ja võrdsed võimalused

Avasta ka Sina uus keskkond ja toeta usaldusväärseid ning mõjukaid organisatsioone!

Headus loob headust!

www.armastanaidata.ee