Toetustegevus

Tartu Ülikool ja Swedbank osalevad alates 2017. aasta maist Euroopa Liidu struktuurifondide "Nutika spetsialiseerumise" tegevuse raames osaliselt rahastatavas 335 000-eurose eelarvega koostööprojektis „Eraklientide segmendi analüütika süvendatud arendus Swedbankis“. Projekti eesmärk on tuua teaduses väljamõeldut ettevõtlusesse ja kasutades masinõppe meetodeid rikastada ettevõtte andmeid. Projekti raames koostatakse uusi tõhusamaid algoritme klientidele isikustatud soovituste tegemiseks.

2018. aasta septembris alustasid Tartu Ülikool ja Swedbank teist "Nutika spetsialiseerumise" rakendusuuringute koostööprojekti. NUTIKAS meetme poolt pisut rohkem kui 100 000 euroga toetatud projekti raames arendatakse andmeteaduse meetmeid finantssektoris rakendatavate hoolsusmeetmete tõhususe ja efektiivsuse tõstmiseks.

intro-image

Hea meel on Sind tervitada Swedbanki ühiskondliku osaluse lehel!

Turuliidrina tajume oma rolli ja vastutust ning töötame igapäevaselt selle nimel, et toetada ning võtta aktiivselt osa nendest ühiskondlikest algatustest, mis loovad reaalset positiivset muutust meie kõigi jaoks.

Oleme paika pannud oma fookussuunad ehk need valdkonnad ühiskonnas, mille edendamisel on meie tugi ja toetus kõige mõjusam ning ka kõige enam vajatud. Swedbank toetab hariduse ning finantskirjaoskuse edendamist, ettevõtlikkust ning terve ühiskonna arengut.

Mõistame, et tihtipeale on lisaks rahalisele toetusele veelgi olulisemad meie inimeste teadmised ja oskused. Seepärast on kõikidel meie töötajatel kaks tasustatud vaba päeva aastas, et tegeleda professionaalse ning meeskondliku vabatahtlikkusega – selleks, et edendada kogukondi oma teadmiste ning kogemustega.

Siin saad tutvuda meie poolt ellu kutsutud ning toetatavate algatustega.

Üldharidus

Haridus on kuldaväärt. See, et mõistame lugeda, kirjutada, arvutada, arutleda, annab meile millegi, mida keegi ära ei saa võtta – meie teadmised. Ometi on Haridus- ja Teadusministeeriumi andmetel (2016) madala haridustasemega mitteõppivate 18–24-aastaste osakaal Eestis 11%, mõningatel andmetel (EHIS) isegi 20%. Seda on liiga palju. Seepärast oleme pikka aega panustanud Eesti hariduse edendamisse. Toetame Noored Kooli algatust ja Tartu Ülikooli teaduskooli, aidates sealjuures kaasa noorte huvi kasvule reaalainete vastu.

Noored Kooli

Swedbank ja Heateo SA lõid 2006. aastal Noored Kooli programmi, et igal lapsel Eestis oleks võimalik saada väga hea haridus. Igal aastal valime programmi kuni 50 võimekat ja tegusat inimest erinevatelt elualadelt ning pakume neile ainulaadset väljakutset. Kaks aastat õpetavad programmis osalejad koolides üle Eesti, kus neil on võimalus mõjutada otseselt iga oma õpilase arengut. Samaaegselt läbivad nad õpetamis- ja juhtimisoskuste koolituse, mis toetab nende kujunemist väljapaistvateks õpetajateks ja liidriteks. Koolist saadavate oskuste ja teadmistega on nad tulevikus võimelised edukalt juhtima mistahes ettevõtmist. Me usume Noored Kooli missiooni ja eesmärkidesse pealaest jalatallani. Vaata lähemalt siit: www.nooredkooli.ee.

Koostöö Tartu Ülikooli teaduskooliga

2019. aastal alustasime koostööd Tartu Ülikooli teaduskooliga, et viia reaalteaduste põnev maailm võimalikult suure hulga Eesti õpilasteni. Panustame õpikodade väljatöötamisse ja korraldusse, et ka väiksemates Eesti paikades õppivad noored saaksid osa huvitavatest teaduskatsetest. Ka läbi Swedbanki töötajate aitame noortel mõista, kuidas reaalteadustes õpitut oma igapäevatöös erasektoris rakendatakse. Seda ikka selleks, et senisest suurem osa noori jõuaks ülikooli reaalteadusi õppima ning Eesti ühiskonnas oleks rohkem selle valdkonna õpetajaid ning eksperte.

Kõrgharidus ja teadus

Riigi ja ühiskonna edukuse aluseks on ka hea kõrgharidus ning investeeringud teadusesse. Siin ei saa läbi ilma ettevõtete panuseta, mis aitab kõrghariduse sisu kujundada ühiskonna vajadustele vastavaks. Seetõttu teeme koostööd Eesti suurimate ülikoolidega nii kõrghariduse kvaliteedi kui ka teadustöö rahastamise suunal.

Kõrghariduses erasektori kogemuse jagamine

Peame oluliseks erasektori teadmiste ja kogemuse jõudmist kõrgharidusse. Nii saame kõrgkoolides õpetatavat kohandada tööturu vajadustele vastavaks ning tudengid on pärast kõrghariduse omandamist eesootavaks paremini valmistunud. Panustame erinevate erialade õppenõukogude töösse, anname õppeprogrammide väljatöötamisel tagasisidet ning osaleme õppetegevuses praktikumide, töötubade ja loengute andmise kaudu.

Mitmekülgsed koostööprojektid

Majandusedu üheks eelduseks on akadeemilise- ja ettevõtlusmaailma koostöö. Seetõttu teeme tudengite, teadlaste ja õppejõududega erinevaid ühisprojekte. Teaduse valdkonnas on seni mahukaimaks koostööprojektiks olnud Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud. Samuti oleme oma kontoriga esindatud Tartu Ülikooli Delta ettevõtlusmajas ning esindustoaga Tallinna Tehnikaülikooli ettevõtluse- ja innovatsioonikeskuses Mektory.

Rahatarkus

Finantskirjaoskus ehk rahatarkus on tänapäeval sama vajalik kui kirjutamine, arvutamine, iseseisev riidessepanek ja elementaarsed oskused suhtlemiseks. Rahatarkus on teadmiste, hoiakute ja käitumiste kogum, mis tagab rahaasjades arukate otsuste tegemise. See on näiteks oskus koostada pere-eelarvet, teadmised investeerimise põhitõdedest ning säästev ja vastutustundlik hoiak raha suhtes.

Rahaasjade Teabekeskus

Erinevad uuringud toovad välja vastuolu eestimaalaste teoreetiliste teadmiste ja tegeliku käitumise vahel. Kuigi paljudel on olemas teadmised rahaasjade ajamisest ning planeerimisest, ei väljendu see tihtipeale igapäevases finantskäitumises. Seepärast peame oluliseks oma klientide harimist ning jagame teadmisi, kogemusi ning oskusi rahatarkusest nii koolitundides kui ka Rahaasjade Teabekeskuse kaudu.

Sõltumatu info ja praktiliste nõuannete pakkumiseks loodud Rahaasjade Teabekeskus alustas tegevust 2010. aastal. Teabekeskuse eesmärk on toetada inimesi majandusalaste otsuste tegemisel, jagada teadmisi rahaasjade korraldamisest ning aidata kaasa finantskirjaoskuse edendamisele Eestis.

Kogumispäevik

Selleks, et edendada rahatarkust ja pakkuda praktilisi nõuandeid rahaasjade kohta, oleme loonud Facebooki grupi Kogumispäevik. Grupi eesmärk on luua kogukond inimestest, kes soovivad saada rahaasjades targemaks - säästa raha, leida võimalusi lisatulu teenimiseks, alustada investeerimisega ning parandada enda ja oma pere rahalist heaolu! Alusta Sinagi säästmist juba täna ja liitu grupiga SIIN.

Lisaks kuula Kogumispäeviku podcaste, kus räägime põnevate saatekülalistega sellest, kuidas ronida rahatarkuse redelil ülespoole ja jagame praktilisi nippe, kuidas enda ja oma pere rahalist heaolu parandada.

Tagasi Kooli

Tagasi Kooli eesmärgiks on tuua koolidesse rohkem päriselulist kogemust ning tugevdada koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Tahame, et hariduselust võtaks osa rohkem tegusaid inimesi – lapsevanemaid, vilistlasi ja kõiki neid, kes soovivad rikastada tänaste õpilaste koolitunde ning jagada teadmisi, mida nad õpikust ei leia.

Oleme alates 2012. aastast selle algatuse strateegiline partner ja tulihingeline fänn. Meie töötajad käivad regulaarselt õpilastele raha- ning digitarkust ja karjäärinõu jagamas. Tänaseks oleme jõudnud 86% Eesti koolideni. Ka Sinul on võimalik jagada õpilastega teadmisi oma elualalt või hobidest – olgu selleks finantsanalüüs või talisuplus. Inspireeri homse Eesti tegijaid ning vaata rohkem siit: www.tagasikooli.ee.

Ettevõtlikkuse edendamine

Usume, et eduka riigi võti peitub haritud ning ettevõtlikes inimestes. Toetame alustavaid ettevõtjaid nende esmaste prototüüpide valmistamisel, et võimaldada neil oma ideest kasvatada äri. Samuti sütitame noortes huvi sotsiaalse ettevõtluse vastu ja anname omalt poolt hoogu kõige mõnusamale ärifestivalile Baltikumis, sTARTUp Dayle.

Prototron

Raske on ette kujutada maailma, kus puuduvad näiteks arvutid või laelambid. Kunagi olid ka need vaid ideed, millest valmis esimene prototüüp, mis muutis maailma. Et ka täna saaksid sellised ideed kuju, lõime 2012. aastal koos TTÜ ja Tehnopoliga Eesti esimese prototüüpide rahastu Prototron, mis toetab ettevõtjaid rahaliselt esimese töötava tootenäidise valmistamisel. Selle abiga on ilmavalgust näinud mitmed maailmamuutjad – Lingvist, coModule, Sprayprinter, Qminder, Lumebot. Prototroni rahastule on senistes taotlusvoorudes esitatud enam kui 3200 nutikat ideed, kokku on rahastatud 74 projekti ligi 900 000 euro ulatuses. Prototroni meeskonnad on järelinvesteeringutena tõstnud üle 22 miljoni euro ning loonud Eestisse üle 100 töökoha. Päris äge? Meie arvates küll.

Anna oma ideele kuju ja vaata lähemalt: www.prototron.ee.

sTARTUp Day

Meile meeldivad julged ja teotahtelised inimesed, kes on nõus tegutsema selle nimel, et oma ideid ka ellu viia. sTARTUp Day eestvedajad on selle ehe näide – 2016. aastal panid nad aluse millelegi, mis kasvas kiirelt Baltikumi suurimaks ärifestivaliks. Heade mõtete linnas Tartus koguneb igal aastal üle 4000 inimese: startupperid, ettevõtete juhid, investorid, üliõpilased ning oma ala entusiastid, et saada osa uutest ideedest ning ettevõtmistest äri, iduettevõtete, innovatsiooni ning tulevikutehnoloogiate vallas. Meil on hea meel olla sTARTUp Day tulihingelised fännid ning kuldtoetajad algusest peale. Ja veel enam – 2019. aastal astusime festivali kaaskorraldajate ringi.

Tule ka: www.startupday.ee.

Changemakers Academy

Et sütitada noortes huvi sotsiaalse ettevõtluse vastu, lõime 2019. aastal käed Changemakers Academy eestvedajatega. Igal aastal lööb programmis kaasa 120 noort üle Eesti, et panna pead kokku ja luua turundusplaan sotsiaalsetele ettevõtetele. Programmis osalemine annab noortele võimaluse teha meeskonnatööd, saada teadmisi ettevõtlusest ja viia oma ideid ellu - seda kõike kroonib panustamine mõne olulise ühiskondliku probleemi lahendamisse. Lisaks eelnevale aitab programmis osalemine lõimida erinevate emakeeltega noori.

Võta osa: www.changemakers.ee.

Jätkusuutlik ühiskond

Tahame, et elukeskkond meie ümber oleks tasakaalus ning inimesed terved. Seepärast peame oluliseks annetuskultuuri edendamist, luues annetuskeskkonna „Ma armastan aidata“ kaudu võimalusi tublidele Eesti heategevusorganisatsioonidele, kes edendavad siinset elu mitmetes erinevates valdkondades. Mõistame, et tihtipeale on lisaks rahalisele toetusele veelgi olulisemad meie inimeste teadmised ja oskused. Seepärast on kõikidel Swedbanki töötajatel kaks vaba päeva aastas, et tegeleda professionaalse ning meeskondliku vabatahtlikkusega – selleks, et anda kogukonda tagasi oma aega ning kogemusi.

Terviserajad

Kas mäletad veel seda tunnet pärast väikest metsajooksu? Kuidas keha suriseb ning on üdini virgunud ja värske? Meile see tunne meeldib ning seepärast tahame, et võimalikult paljudel inimestel Eestis oleks tasuta sportimise võimalused just sellel ajal, kui neile kõige paremini sobib. Seepärast panime koos Eesti Energia ning Merkoga 2005. aastal õla alla Eesti looduslike terviseradade arendamisele. Tänaseks on Eesti Terviseradade võrgustikus 117 rada kogupikkusega enam kui 1100 kilomeetrit. Paljud rajad on valgustatud nii, et sörkida saab kasvõi päikeseloojangust päikesetõusuni, sest terviserajad, erinevalt spordiklubist, on alati avatud.

www.terviserajad.ee

Noortesport

Et spordielu Eestis edeneks, oleme lisaks terviseradade arendamisele õla alla pannud ka Eesti noortespordi toetamisele ning neile parimate treeningvõimaluste loomisele. Alates 2016. aastast on meilt kord aastas võimalik taotleda rahastust noorte liikumis- ning spordiprogrammide elluviimiseks. Kandideerima on oodatud kõik laste ning noorte liikumisharjumuste ja spordi edendamisega tegelevad organisatsioonid ning nende juba toimuvad või uued programmid ja algatused. Taotlusvooru avame kevaditi ning toetusotsused teeb Swedbanki Spordiklubi liikmetest koosnev hindamiskomisjon maikuu lõpuks. Tule ja spordi põsed punaseks!

Heateo SA

Heateo Sihtasutus aitab suure ühiskondliku mõjuga ideedel areneda tegusateks organisatsioonideks ja sotsiaalseteks ettevõteteks. Sihtasutus toetab sotsiaalse innovatsiooni levikut Eestis ning strateegilise filantroopia alase teadlikkuse kasvu erasektoris. Koostöös Heateo SA-ga pakume ainsa pangana Eestis oma privaatpanganduse klientidele heategevusnõustamist, mis aitab klienti alates ühekordsest annetuse tegemisest kuni MTÜ juhtimises osalemise ja fondi/sihtasutuse loomiseni.

www.heategu.ee

Annetuskeskkond „Ma armastan aidata“

2008. aastal lõid Heateo Sihtasutus ja Swedbank „Ma armastan aidata“ annetuskeskkonna, mis kasvas suurimaks annetusi vahendavaks keskkonnaks Eestis.

Annetuskeskkonna eesmärk on edendada Eesti heategevuskultuuri – toome ühte keskkonda annetajate jaoks kokku usaldusväärsed ning mõjukad Eesti heategevusorganisatsioonid, kellel on võimalus seal oma tegevust tutvustada ning annetusi koguda.

Kõik keskkonnas olevad organisatsioonid on tugevad ja usaldusväärsed – see tagab, et Sinu annetus jõuab kindlalt abivajajateni. Annetamine on lihtne – vali endale südamelähedane projekt ning anneta raha, Swedbanki preemiapunkte või hoopis oma aega.

Vaata lähemalt: www.armastanaidata.ee.

Annetame Aega võrgustik

Annetame Aega on liikumine, mis koondab teotahtelisi, uuendusmeelseid ning aktiivseid ettevõtteid, kes peavad oluliseks soodustada töötajate panustamist oma kogukondadesse vabatahtliku tegevuse kaudu. Meeskondades peitub erisusel põhinev potentsiaal – kollektiivides on suur hulk erinevate oskuste, teadmiste ja aktiivsusega inimesi, kes üheskoos on suutelised välja pakkuma lahendusi probleemidele ning olema nõu ja jõuga abiks kohtades, kus seda kõige enam on vaja.

Swedbanki töötajad on alates 2015. aastast käinud suvel tegemas heategusid üle Eesti – olnud abiks heakorratöödel, teinud heategevuslikke kohvikuid, tegelenud noorte, seeniorite ning sabaga sõpradega. Igal suvel teeme üle 100 heateo, kaasates enam kui 1100 panga töötajat.

Vaata lähemalt: www.annetameaega.ee.